Vragenlijst invullen: Jullie input voor leernetwerk bijeenkomst 21 juni

13-04-2022
0 reacties

Ter voorbereiding op de bijeenkomst van het Leernetwerk KOOZ op 21 juni willen we jullie vragen uiterlijk dinsdag 26 april een vragenlijst in te vullen. Met deze input kunnen wij de invulling van de bijeenkomst zo goed mogelijk afstemmen op jullie behoeften.

De vragenlijst bestaat uit drie onderdelen.

Deel 1

Samenwerken en leren van elkaar over onderwerpen die in jouw project spelen dat is waar we elkaar in het leernetwerk ontmoeten. De bijeenkomst van het leernetwerk op 10 februari jl. leverde nuttige inzichten op. Graag inventariseren we aan de hand van onderstaande vragenlijst of je behoefte hebt aan verdieping op het thema van die bijeenkomst: participatie. Hierover gaat deel 1 van deze vragenlijst.

Deel 2

Tijdens de bijeenkomst in juni, waar we elkaar weer eens echt kunnen ontmoeten in plaats van digitaal, maken we tijd om elkaar nog beter te leren kennen. Maar we bespreken ook graag onderwerpen die spelen in of raken aan jouw project. Daarover gaat deel 2 van de vragenlijst.  

We hebben ruimte om twee onderwerpen plenair te bespreken. Eventueel in parallelle sessies. Bijvoorbeeld als het onderwerp ‘het doen van actieonderzoek’ besproken wordt – waar juist de samenwerkingsverbanden mee te maken hebben – kunnen we parallel een sessie organiseren voor een onderwerp waar juist de onderzoeksprojecten behoefte aan hebben.

Deel 3

Met het leernetwerk stimuleren we dat er kennisuitwisseling en afstemming tussen projecten plaatsvindt en/of dat resultaten eenduidig en in samenhang beschikbaar komen voor de praktijk. Om dat te realiseren moet je elkaar eerst leren kennen. Het idee is om tijdens de bijeenkomst in juni speeddates te organiseren van ongeveer 20 minuten per speeddate. We hebben ter inspiratie in dit schema alvast wat verbindingen in kaart gebracht om jullie te helpen om te kijken met welke projecten je zou kunnen afstemmen en samenwerken om de resultaten nog beter toegankelijk te maken voor de praktijk. Daarover gaan de vragen in deel 3 van deze vragenlijst.

Graag jullie input!

Vul deze vragenlijst dus in zodat wij de invulling van de bijeenkomst zo goed mogelijk kunnen afstemmen op jouw behoefte.

Omdat we ook tijd nodig hebben om sprekers te vragen etc. hebben jullie tot uiterlijk dinsdag 26 april 2022 de tijd om de vragenlijst in te vullen.

Start de vragenlijst

Afbeeldingen

Cookie-instellingen