Uitkomsten vragenlijst bijeenkomst 21 juni + expert gezocht

02-05-2022
0 reacties

Iedereen bedankt voor het invullen van de vragenlijst! Op basis van jullie input zijn er twee onderwerpen naar voren gekomen voor de volgende leernetwerk bijeenkomst op 21 juni: stakeholders en actieonderzoek.

Plenaire sessies

Zoals eerder aangegeven is er tijdens de bijeenkomst van het leernetwerk op 21 juni ruimte om twee onderwerpen plenair te bespreken. In de vragenlijst konden jullie aangeven welk(e) onderwerp(en) jullie hierbij graag aan bod willen laten komen. De antwoorden die door jullie het meest gekozen werden waren het betrekken van stakeholders/stakeholderanalyse en uitwisseling over het doen van actieonderzoek.

In gesprek met experts

Voor de sessie over actieonderzoek hebben we vanuit de commissie een expert bereid gevonden om hierover met jullie in gesprek te gaan en gezamenlijk vraagstukken rondom actieonderzoek te bespreken.

Voor de sessie over het betrekken van stakeholders/stakeholderanalyse zijn we nog op zoek naar een expert op dit onderwerp. Mocht jij hier suggesties voor weten, dan horen we dat heel graag! Laat hieronder een reactie achter of laat het ons weten per mail: onbedoeldezwangerschap@zonmw.nl

 

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen