Marieke Sibon: ‘Ik kan hier wel de hele dag over praten!’

Maria da Silva 18-05-2022
0 reacties

Marieke vertelt over haar project waarmee ze de signalering wil verbeteren van kwetsbaar ouderschap en het makkelijker bespreekbaar maken van seksualiteit, anticonceptie, kinderwens, zwangerschap en ouderschap onder de doelgroep.

Als maatschappelijk werker bij Fiom groeide ze door tot manager en projectleider bij het Centrum Seksuele Gezondheid Noord-Nederland (CSGNN), waaronder de abortuskliniek Stimezo Groningen en stichting SGNN ook vallen, en deed daardoor jarenlange ervaring op met taboes en gevoeligheden rond een ongewenste zwangerschap. ‘Al die tijd zijn de cijfers wat betreft abortus en ongewenste zwangerschappen ongeveer gelijk gebleven,’ vertelt Marieke. ‘Maar het doormaken van een ongewenste zwangerschap en alles wat daarbij komt kijken, is sinds de komst van social media zwaarder. Ik zie de maatschappij verharden. Het commentaar kan intens zijn en heftig binnenkomen bij die kwetsbare vrouwen. Daarom bewonder ik hun kracht en weerbaarheid, die ze, ondanks alles waarmee ze te dealen hebben, me toch elke keer weer laten zien. Misschien ben ik er daarom zo op gebrand de randvoorwaarden voor hen zo goed mogelijk te organiseren.’

Bevlogen projectleider

Op de vraag “Waarom geloof jij in dit project?” antwoordt Marieke lachend: ‘Heb je even? Ik kan hier namelijk wel de hele dag over praten!’ Het typeert haar bevlogenheid. Als projectleider, maar ook als mens. Ze is toegewijd om mensen met een licht verstandelijke beperking en psychische problemen de beste zorg te bieden als het gaat om een kinderwens of ongeplande zwangerschap. Daarom is haar actieonderzoek DOEN erop gericht hulpverleners te ondersteunen bij het signaleren en bespreekbaar maken van deze onderwerpen.

Maak het bespreekbaar

‘Bij kwetsbaren die worstelen met thema’s als seksualiteit, anticonceptie, kinderwens, onbedoelde zwangerschap en ouderschap begint het met deze zaken bespreekbaar maken,’ vervolgt Marieke. ‘Ze lopen misschien met vragen rond die ze niet snel durven te stellen of weten niet bij wie ze hiervoor terecht kunnen. Uit de interviews met ervaringsdeskundigen krijgen we terug dat het hen had geholpen als de gevoelige vragen wél waren gesteld. “Was dit maar besproken, dan had ik misschien andere keuzes gemaakt,” zei iemand. Dat is pijnlijk om te horen, maar geeft wel aan hoe belangrijk ons onderzoek is.’

Weloverwogen keuzes maken

Marieke: ‘Iedereen, ongeacht IQ of psychische gesteldheid, verdient alle informatie rondom een onderwerp dat hen bezighoudt. Alleen zo kun je een weloverwogen keuze maken. Dat is lastig hoor, zeker bij mensen met een verstandelijke beperking, maar ook zij verdienen een gesprek op niveau. Want het feit dat het lastig is, moet het voeren van dat gesprek niet in de weg staan. En als je het als hulpverlener ingewikkeld vindt hoe je een dergelijk onderwerp moet aansnijden, moet je weten bij welke collega uit het netwerk je kunt aankloppen. De lijntjes moeten veel korter zijn zodat samenwerking in de hele keten gemakkelijker gaat.’

Hoe betrek je ervaringsdeskundigen?

De rol van ervaringsdeskundigen is cruciaal in Mariekes onderzoek. ‘Zonder hen is ons onderzoek verloren, dus de samenwerking met ervaringsdeskundigen hebben we goed moeten organiseren,’ bevestigt ze. Precies hierover ging de vraag van Hiske Ernst-Smelt: “Hoe zet zij ervaringsdeskundigen in en hoe is dat geborgd in het project?” Marieke: ‘We hebben bij het schrijven van de aanvraag contact gelegd met 2 organisaties die ervaringsdeskundigen begeleiden. Zo is meteen in de begroting meegenomen dat we gedurende het hele project met de vertegenwoordigers van de kwetsbare doelgroepen kunnen werken. Daarnaast realiseerden we ons ook dat de licht verstandelijk beperkten om andere vormen van participatie en communicatie vragen dan de mensen met een psychische kwetsbaarheid. Op een manier die bij hen past zetten we ze nu, ieder in een ander leernetwerk, op alle mogelijke manieren in. Ook de vertegenwoordigers nemen deel aan de leernetwerken en met iedereen proberen we nauw contact te onderhouden.’

Ik geef het stokje door aan…

Marieke: ‘Vanaf het eerste moment hebben we iedere belanghebbende uit de praktijk erbij gehaald. Onder het mom van “koppen bij elkaar en we gaan ervoor” hebben we nu een ontzettend betrokken club van zo’n 25 professionals die samen de adviesraad vormen. Samen denken we na hoe we nóg betere hulp kunnen bieden. Mede daarom ben ik nieuwsgierig naar het project van Jens Henrichs. Dit onderzoek gaat namelijk ook uit van een sterk leernetwerk opbouwen. Wat is zijn ervaring daarmee?’

Lees hier het interview met Jens Henrichs 

Neem contact op met Marieke

Afbeeldingen

Cookie-instellingen