Handreiking voor professionals over samenwerken met informeel netwerk

28-06-2022
0 reacties

Het doel van deze handreiking is professionals voorzien van handvatten waardoor zij zich voldoende toegerust voelen om 1) om te gaan met het appel om de verantwoordelijkheid en regie over te nemen en 2) om het netwerk in kaart te kunnen brengen zodat zij de ‘wie-vraag’ effectief kunnen inzetten.

Soort document

Rapport
Richtlijn

Welke (levens)fase

Ouderschap
Opgroeien

Onderwerp

Kwetsbaar ouderschap
Kansrijke start
Kwetsbaarheid
Empowerment
Integrale samenwerking

Doelgroep waar het over gaat

Aanstaande ouders
Ouders
Ouders in een kwetsbare situatie
(aanstaande) ouders met een licht verstandelijke beperking
(aanstaande) ouders met psychiatrische en/of psychische problematiek
Multiprobleemgezinnen
Migranten, vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

Gericht op professionals werkzaam in/bij

Gemeente
Sociaal Domein
Geboortezorg
Jeugdgezondheidszorg
Psychosociale zorg

Wat is/wordt ontwikkeld

Integrale aanpak

Afbeeldingen

Bekijk ook

0  reacties

Cookie-instellingen