Een toekomstbestendige kennisinfrastructuur voor geboortezorg

Shalini Harinarain 16-01-2023
0 reacties

Op 30 november 2022 heeft het ministerie van VWS aan ZonMw de opdracht gegeven om te zorgen dat het landelijk dekkende netwerk van regionale consortia zwangerschap en geboorte en het overkoepelende Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG) tenminste tot 2026 wordt gecontinueerd.

Bovendien heeft het ministerie aangegeven toe te willen werken naar structurele borging van de regionale consortia en het NRCG als onderdeel van de organisatie van de geboortezorg. Dit artikel gaat over deze regionale consortia, die een sleutelrol vervullen in de kennisontwikkeling en kwaliteitsbevordering van de geboortezorg in Nederland. Verschillende betrokken partijen vertellen over het belang van onderzoek en implementatie in de regio's en de rol van de regionale consortia hierin.

Lees hier het artikel!

Afbeeldingen

Bekijk ook

0  reacties

Cookie-instellingen