Symposium Onbedoelde Zwangerschappen: De parallelsessies zijn bekend!

Clair Enthoven 24-08-2023
0 reacties

Op dinsdagmiddag 26 september 2023 (van 12:00-17:00) organiseren het KOOZ leernetwerk en het RIVM het Symposium onbedoelde zwangerschappen.

We nodigen u van harte uit voor een leerzame en verbindende dag bij LantarenVenster in Rotterdam. 

Deze middag biedt de kans voor (praktijk)professionals uit zowel het sociale als medische domein, beleidsmakers en onderzoekers om kennis aan elkaar over te dragen en met elkaar in gesprek te gaan. Zo kunnen we onderzoek en praktijk aan elkaar koppelen. Ook bieden we u de mogelijkheid een abstract voor een posterpresentatie in te dienen rondom het thema onbedoelde zwangerschap.

Voor wie
Het symposium is relevant voor iedereen die in zijn of haar werk te maken heeft met onbedoelde zwangerschappen of het voorkomen hiervan. Onder andere, maar niet beperkt tot:

  • (Praktijk)professionals uit het medisch domein (bijvoorbeeld verloskundigen, abortusartsen, gynaecologen, huisartsen, verpleegkundigen of kraamverzorgenden);
  • (Praktijk)professionals uit het sociale domein (bijvoorbeeld maatschappelijk werkers);
  • Beleidsmakers;
  • Onderzoekers;
  • Ervaringsdeskundigen.

*Voor dit symposium wordt accreditatie aangevraagd bij de KNOV, KCKZ, Registerplein, NGvA en ABAN (huisartsen, gynaecologen en psychiaters).

Het programma

12:00u – 13.00u

Netwerklunch

13:00u – 13.15u

Plenaire opening
Door dagvoorzitter Jeroen Struijs, Associate Professor bij Leiden Universiteit Medisch Centrum & Senior onderzoeker RIVM

13:15u – 14.00u

Keynote: Fertility control in women's hands
Door Rebecca Gomperts, Abortusarts en Oprichter Women on Waves en Women on Web

14:00u – 14.45u

Plenaire presentatie ‘Onderzoeken rondom onbedoelde zwangerschappen’ 

Door het RIVM en ZonMw leernetwerk en Kwetsbaar Ouderschap en Onbedoelde Zwangerschappen

14:45u – 15.15u

Pauze

15:15u – 16.15u

Interactieve deelsessies

16:30u – 17:00u

Plenaire terugkoppeling, paneldiscussie en afsluiting

17:00u

Borrel

Tijdens de netwerklunch, pauze en borrel is er gelegenheid om posterpresentaties te bekijken van verschillende onderzoeken rondom onbedoelde zwangerschappen. Het complete programma wordt de komende periode verder aangevuld.

Zes interactieve deelsessies

Sessie 1: Wat is een onbedoelde zwangerschap? En hoe verminderen we stigmatisering?

Georganiseerd door Wieke Beumer en Merel Sprenger

Wat is een onbedoelde zwangerschap eigenlijk? Wat betekent dat, onbedoeld? En als een zwangerschap onbedoeld is, is dat dan een probleem? Wieke Beumer en Merel Sprenger gaan hierover graag met jullie in gesprek. Zij kijken hier met een wetenschappelijke bril naar en zijn vooral heel benieuwd hoe professionals hiernaar kijken. Hoe herken jij een onbedoelde zwangerschap in de praktijk en hoe reageer je daarop?

Sessie 2: Jonge vaders

Georganiseerd door Femke Hilverda en Justine van de Beek

Hoe kun je jonge vaders bij de zorg betrekken? Zorgverleners hebben een zorgrelatie met de moeder (en het kind) waardoor het soms lastig is om vaders te betrekken. Ook is geboortezorg vaak een erg vrouwelijke omgeving waarin mannen zich niet altijd op hun plaats voelen, en sluit de communicatiestijl van de zorgverlener niet altijd goed aan op de leefwereld van (jong) vaders. Tijdens deze workshop gaan we in op wat het zo lastig maakt om vaders te betrekken, wat hun wensen zijn en kijken we naar mogelijke oplossingen die zorgverleners kunnen inzetten om mannen tijdens en na de geboorte te betrekken.

Sessie 3: Nu niet zwanger: Preventie en psychiatrische kwetsbaarheid

Georganiseerd door Noralie Schonewille en Connie Rijlaarsdam

Onbedoelde zwangerschappen komen vaker voor in de psychiatrie. In deze sessie wordt psychiatrische kwetsbaarheid in relatie tot kinderwens en onbedoelde zwangerschappen besproken en hoe je daar als professional mee om kan gaan. Bewust stil kunnen staan bij de vraag of er sprake is van een kinderwens in de huidige omstandigheden en daar afwegingen in kunnen maken om tot een weloverwogen keuze te komen zijn belangrijke onderdelen van de Nu Niet Zwanger methodiek. Hierbij komen de vijf thema’s: Kennis, context, financiën, emotie en verantwoordelijkheid aan bod. Er wordt gewerkt vanuit presentie, waardoor op zoek gegaan wordt naar wat er voor de cliënt toe doet en deze volledige zeggenschap heeft. De werkwijze geeft de regie over de kinderwens aan de cliënt en dat is vaak een aanzet tot meer regie op andere levensgebieden.

Sessie 4: Handen uit de mouwen - Verbeteren van samenwerking bij onbedoelde zwangerschappen in precaire omstandigheden

Georganiseerd door Nienke Slagboom

Bij onbedoelde zwangerschappen in precaire omstandigheden is het van essentieel belang dat professionals goed met elkaar samenwerken. Helaas blijkt dit in de praktijk niet altijd even soepel te verlopen, wat leidt tot situaties waarin zwangeren hun verhaal herhaaldelijk moeten vertellen of zelfs buiten beeld kunnen raken. Hoe kunnen we de samenwerking tussen verloskundigen, artsen, kraamverzorgenden, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en maatschappelijk werkers in het dagelijkse werk verbeteren?

In deze interactieve sessie zijn de deelnemers allemaal even actieonderzoekers. Met elkaar kijken we structurele en culturele factoren die het samenwerken zo moeilijk maken en denken we na over concrete manieren om de alledaagse praktijk te verbeteren, ondanks de uitdagingen die er ook zijn.

Sessie 5: Anticonceptie is vooral gemak of gedoe?

Georganiseerd door Ineke van der Vlugt en Clair Enthoven

In een interactieve sessie krijgen deelnemers actuele kennis over de feiten rondom wel niet anticonceptiegebruik en onbedoelde zwangerschap onder jongeren. Ook wordt ingegaan op de barrières en uitdagingen die jongeren tegenkomen in hun seksuele carrière als ze niet zwanger willen raken en wordt ingegaan op individuele en omgevingsfactoren die bijdragen aan een onbedoelde en ongewenste zwangerschap. Tot slot volgt een gesprek met professionals over hun rol bij preventie en anticonceptie zorg.

Sessie 6: Het hoe en waarom van monitoren: inzichten en lessen vanuit de monitor Kansrijke Start

Georganiseerd door Jeroen Struijs en Agatha van Meijeren

Het RIVM monitort diverse programma’s en beleidsmaatregelen van het VWS, waaronder het actieprogramma Kansrijke Start en Onbedoelde Zwangerschappen. Maar wat houdt dit nu precies in? In deze deelsessie zullen Jeroen Struijs en Agatha van Meijeren toelichten wat de monitor Kansrijke Start inhoudt en met jullie inzoomen op resultaten. We zullen tijdens de interactieve sessie met jullie in gesprek gaan over regiobeeld.nl/kansrijke-start en hoe (lokale ondersteuning van) monitoring toepasbaar is in de praktijk.

Posterpresentatie
Sluit uw onderzoek of project aan op het thema onbedoelde zwangerschappen? U bent van harte welkom om een abstract voor een poster in te dienen. De posters zullen tijdens de pauze gepresenteerd worden. Mail uiterlijk 12 september een abstract naar symposium.obz@rivm.nl met het onderwerp ‘Abstract symposium 2023’. Abstracts zullen worden beoordeeld op kwaliteit, relevantie en vernieuwend karakter.

Zie hieronder de voorwaarden:

  • Opzet abstract: introductie, methode, (verwachte) resultaten en conclusie
  • Maximumaantal woorden: 300
  • Deadline aanleveren abstract: 12 september 2023

De abstracts (en posters) mogen zowel in het Nederlands als Engels zijn.

Aanmelden
Komt u ook? Aanmelden kan nog tot 17 september 2023 via deze link. De deelnamekosten betreffen 30 euro*.

Kent u mogelijk geïnteresseerden voor dit symposium? Het doorsturen van deze uitnodiging wordt erg gewaardeerd.

*Indien u graag naar het symposium komt, maar deze kosten niet kunt declareren of vergoed krijgt, neem dan contact op met symposium.obz@rivm.nl. Let op: hiervoor geldt een beperkte beschikbaarheid.

Hopelijk tot 26 september!

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen