JOP is good practice in aanpak van handelingsverlegenheid

Marijke Sniekers 08-12-2023
0 reacties

JOP (Jonge Ouder Perspectief) professional Noëmi Maassen van gemeente Heerlen heeft samen met jonge moeder Allysha haar ervaringen en expertise gedeeld in het bespreekbaar maken van kwetsbaarheden en het verlagen van drempels in contact met jonge moeders en vaders.

Het vroegtijdig signaleren en bespreken van kwetsbare situaties, alsmede het beter aansluiten van de zorg- en hulpverlening op de behoefte van cliënten vanaf de preconceptieperiode t/m de eerste 1000 dagen van het kind, wordt door professionals in de zorg vaal als lastig ervaren. In de praktijk is er sprake van handelingsverlegenheid bij zorgprofessionals in het uitvragen en bespreken van gesignaleerde kwetsbare situaties met de cliënt.

Echter, voor de professionals van het JOP ligt hier juist hun expertise. Dat was de reden voor het Jonge Ouder Perspectief in Heerlen, en in het bijzonder jeugdconsulente Noëmi Maassen, om haar ervaringen en de methodiek van het JOP te delen met anderen. Samen met jonge moeder Allysha is zij geinterviewd als een van de inspirerende voorbeelden om handelingsverlegenheid te verminderen. Uit de samenwerking tussen ‘Samen Groeien 010’, ‘Knooppunten Kansrijke Start’, 'JOP’, ‘Betere samenwerking LVB-groep’, ‘DOEN’ en ‘MoMentUM’ zijn handvatten en instrumenten verzameld op het gebied van gespreksvoering, met name aan doelgroepen in kwetsbare situaties, die succesvol worden gebruikt. Zie voor meer informatie het tabblad Vouchers.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen