8e leernetwerkbijeenkomst: Implementatie, vaderschap en werkreis Suriname & NL Antillen

Shalini Harinarain 15-02-2024
0 reacties

Op dinsdag 6 februari 2024 was weer een succesvolle bijeenkomst van het leernetwerk KOOZ. De ochtend begon met een leerzame implementatie masterclass. Na de lunch vertelde Femke Hilverda over haar afgeronde project “Empowering young fathers” en presenteerde project ONE de resultaten van hun werkreis

Implementatie masterclass – Marleen Wilschut

In de “Masterclass Implementeren met Impact” van Marleen Wilschut (implementatiestrateeg, I-generator) hebben we met elkaar ontdekt wat kenmerkend is voor de verschillende stadia van innoveren én wat je nodig hebt om een stap verder te komen in het implementatieproces (en wanneer je een stapje terug moet doen). Te snel denken we er wel te zijn, maar implementeren vraagt om een lange adem, humor en reflecteren op wat werkt.  Naast de bovenstroom (het ontwikkelen, regelen en organiseren van activiteiten) is het ook heel erg belangrijk om stil te staan bij de onderstroom van verandering (het gedrag van mensen) want het gedrag bepaalt uiteindelijk of je echt tot verandering komt met elkaar. Verschillende leer- en communicatievormen zijn voorbijgekomen, die inzichtelijk maken wat werkt in welke fasen en dat het daarbij altijd zinvol is om “én een nieuwsbrief én een leuk teammomentje” te doen. Er zijn ontzettend veel implementatiemodellen om die verbetercyclus op gang te brengen, waarbij professionals zich echt ondersteund voelen om het anders te gaan doen in hun dagelijkse werk.

 

Presentatie “Empowering young fathers” – Femke Hilverda

Het project “Empowering young fathers” is afgerond en heeft mooie resultaten opgeleverd die breed verspreid worden via bijvoorbeeld wetenschappelijke artikelen, kennisclips en een gezamenlijk KOOZ-symposium. Op dit moment wordt gewerkt aan een position paper om de vader een rol als cliënt in het zorgproces te geven binnen de geboorte- en kindzorg. Als vervolg op dit project is Femke Hilverda samen met Clair Enthoven (ErasmusMC) bezig met een project dat door NWO gefinancierd wordt, waarin onderzocht wordt of er verschillen zijn in vaderlijke betrokkenheid tussen mannen die gepland of ongepland vader worden en welke factoren hierbij een rol spelen. Hiervoor zullen in maart en april 2024 focusgroepen worden georganiseerd. Als je mee wilt praten over dit onderwerp, of iemand kent die hierbij zou moeten zijn, neem dan contact op met Femke Hilverda via hilverda@eshpm.eur.nl.  

Presentatie Werkreis Suriname & Nederlandse Antillen – Project ONE

Uit de eerste resultaten van project ONE blijkt dat in Almere relatief veel vrouwen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond een (herhaalde) abortus ondergaan en/of op jonge leeftijd moeder worden. Culturele overtuigingen blijken een grote invloed te hebben op anticonceptiegebruik en besluitvorming rondom onbedoelde zwangerschappen. Tijdens een werkbezoek aan Suriname en de ABC-eilanden Marjolein, Jolieke en Annemijn in gesprek geweest met lokale professionals over hoe we deze doelgroepen kunnen ondersteunen vanuit een cultuursensitieve benadering. Ze hebben onder andere geleerd dat het familienetwerk heel belangrijk is en dat gezinsvorming op jonge leeftijd gebruikelijker is dan in Nederland. Deze inzichten nemen zij mee om de seksuele voorlichting in Almere te verbeteren.
Onderzoeksproject ONE - presentatie NNZ by GGD Flevoland on Prezi Next

Tot de volgende!

De volgende KOOZ leernetwerkbijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 4 juni 2024.

Afbeeldingen

Bekijk ook

0  reacties

Cookie-instellingen