Kennisclips Vaderlijke Betrokkenheid

Marijke Sniekers 19-02-2024
0 reacties

Monkberry, ESHPM en LSI hebben 2 kennisclips ontwikkeld over het belang van betrekken van vaders, die makkelijk in te bedden zijn in onderwijs, training, bijscholing of intervisie aan (toekomstige) professionals in zorg en welzijn (bijv. verloskunde, kraamzorg, sociaal werk, JGZ, pedagogiek).

Monkberry en Erasmus School of Health Policy and Management en Lectoraat Sociale Integratie, Werkplaats Sociaal Domein Zuyd hebben twee kennisclips ontwikkeld over het belang van betrekken van vaders. De kennisclips kunnen makkelijk ingebed worden in onderwijs, training, bijscholing of intervisie aan (toekomstige) professionals in zorg en welzijn (bijv. verloskundigen, kraamverzorgers, jeugdhulpverleners, jeugdverpleegkundigen, sociaal werkers, pedagogen). Ze bieden inhoudelijke informatie evenals verwerkingsopdrachten om de informatie toe te passen in de praktijk. De kennisclips benadrukken het belang van vaderlijke betrokkenheid en laten ook belemmeringen zien in de zorg- en hulpverlening als het gaat om betrekken van vaders. Ze geven tips over hoe zorg- en hulpverleners met deze belemmeringen kunnen omgaan.

Bij de kennisclips hoort ook een overzicht van relevante bronnen (wetenschappelijke en grijze literatuur, ervaringsverhalen) over vaderschap (zie bijgevoegd bestand).

Hier vind je kennisclip deel 1: Belang van vaderlijke betrokkenheid

en kennisclip deel 2: Manieren op vaders te betrekken

Tot op heden heeft alleen de biologische moeder van het kind een positie als cliënt binnen het zorg- en welzijnssysteem tijdens de zwangerschap, de geboorte en in sommige gevallen de eerste 1000 dagen van het leven van het kind. Echter, het betrekken van de vader rond de zwangerschap, geboorte en de eerste 1000 dagen is essentieel om kwetsbaar ouderschap te voorkomen. Dit kan helpen om vaders een meer gelijkwaardige rol in de zorg en opvoeding voor hun kind te bieden en een intergenerationele overdracht van ‘afwezige vaders’ te voorkomen. Ook heeft vaderlijke betrokkenheid een positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid van beide ouders op de cognitieve, emotionele, sociale en fysieke ontwikkeling van het kind.

De kennisclips zijn ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek, ervaringen van vaders zelf en expertise van professionals die met vaders en moeders werken. Vanuit subsidiegelden van ZonMW hebben ESHPM, Monkberry en Lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool gezamenlijk deze twee kennisclips ontwikkeld voor (toekomstige) zorg- en hulpverleners in de geboortezorg, jeugdzorg en jeugdhulpverlening. Het Jonge Ouder Perspectief (JOP) heeft door het actieonderzoek samen met LSI hieraan een bijdrage geleverd. In de ontwikkeling van de kennisclips is ook is samengewerkt met Verloskunde Academies van Amsterdam/Groningen, Rotterdam, Maastricht, met Pharos en met de KOOZ projecten Shkorey, BluePrint, Rise Up, Samen Groeien 010.

Afbeeldingen

kennisclip deel 1: Belang van vaderlijke betrokkenheid

Toegevoegde bestanden

Bekijk ook

0  reacties

Cookie-instellingen