3e Good Experience Conferentie JOP Methodiek Positieve Jeugdzorg en lancering website

Marijke Sniekers 19-02-2024
0 reacties

Met een vernieuwde blik op ondersteuning van jonge vaders, moeders en hun kinderen, richt de methodiek zich op versterken van veerkracht, de rol van jonge vaders in het leven van het kind en leren omgaan met maatschappelijk stigma. Dit stond centraal op de conferentie. Ook lanceerden we de website.

Op 1 februari vond de 3e good experience conferentie plaats van ons actieonderzoek Integrale begeleiding van jonge ouders in Heerlen. Het Jonge Ouder Perspectief (JOP) presenteerde de nieuwe JOP Methodiek Positieve Jeugdzorg, die als doel heeft om de ontwikkelkansen van jonge vaders, moeders en hun kinderen te vergroten. Zie hier voor een korte impressie.

Na een spetterende openingsdans lichtte Simone Knops, gedragswetenschapper en projectleider JOP, de 4 pilaren toe waar de methodiek op gebaseerd is: de toegankelijkheid van het hulpverleningsaanbod (pilaar 1), positieve aspecten en veerkracht (pilaar 2), ondersteuning in professionele en persoonlijke contacten (pilaar 3) en veiligheid (pilaar 4). Per pilaar zijn er methodische stappen, focuspunten en instrumenten, die de professional kan of dient toe te passen.

Marijke Sniekers, docent-onderzoeker en projectleider van het actieonderzoek bij Lectoraat Sociale Integratie, besprak de samenwerking in het onderzoek tussen JOP professionals, jonge ouders, studenten en onderzoekers. Ook lichtte zij een tipje van de sluier op qua onderzoeksresultaten over de behoeftes en ervaringen van vaders.

Daar gingen Justine van de Beek (Erasmus School of Health Policy and Management) en Niels Meijerink (Stichting voor betrokken vaderschap) op door in een gesprek geleid door dagvoorzitter Vivianne Lataster. Zij benadrukten het belang van vaderbetrokkenheid en de meerwaarde daarvan voor vaders, kinderen, moeders en de maatschappij. Helaas was jonge vader en inmiddels ook jeugdhulpverlener Milan Panis door griep verhinderd deel te nemen aan dit gesprek zoals aanvankelijk gepland was.

Marga Haagmans (Augeo Foundation) ging vervolgens in op veerkracht en hoe jonge vaders, moeders en hun kinderen veerkracht, net als ieder ander, kunnen ontwikkelen.

Sanne Eggen (Visie op Jeugd) sprak de deelnemers aan over hun eigen vooroordelen over veiligheid, hoe professionals veiligheid voorop stellen, maar tegelijkertijd ook vertrouwen willen ontwikkelen in de relatie met jonge vaders en moeders.

Jolein Klaver (Number Five Foundation) deelde de noodzaak om als vader en moeder vroeg te beginnen met spreken tegen je kind (al tijdens de zwangerschap) en met voorlezen. Ze benadrukte daarmee dat taalontwikkeling cruciaal is in een gezonde ontwikkeling van het kind.

Als klap op de vuurpijl lanceerde het JOP kernteam aan het eind van de conferentie de nieuwe website https://hetjop.nl, waarop jongeren en ouders terecht kunnen voor vragen over jezelf ontwikkelen, balans vinden, opgroeien en opvoeden. Hier zijn ook producten uit het actieonderzoek te vinden.

JOP Methodiek Positieve Jeugdzorg

Bekijk ook

Cookie-instellingen