Knooppunten Kansrijke Start in 2023

Deze week verscheen er een update over de meerwaarde van de Knooppunten Kansrijke Start in de Weekly van Trendbreuk.

Deze weekly wordt verspreid onder professionals in Zuid-Limburg. Er wordt ook verwezen naar de factsheet over 2023. 

Knooppunten Kansrijke Start 

Snel de best passende steun of hulp voor het gezin beschikbaar maken. Dat is waar het Knooppunt Kansrijke Start voor staat. Het is een lokaal multidisciplinair casuïstiekoverleg tussen professionals én de (aanstaande) ouders over steun op maat, met name voor gezinnen die een extra steuntje in de rug nodig hebben door medische én sociale problemen. De GGD Zuid-Limburg brengt de opbrengsten in beeld en doet onderzoek naar de werkwijze van en samenwerking in de Knooppunten. Nicole Smeets-Curvers (GGD Zuid-Limburg): “We willen meer professionals informeren over het bestaan van het Knooppunt Kansrijke Start en de toegevoegde waarde, zodat nog meer gezinnen bereikt kunnen worden.” Wil je meer weten over de inspanningen van de Knooppunten Kansrijke Start in Zuid-Limburg in 2023? Bekijk dan hier de factsheet!

 

Meerwaarde van het Knooppunt Kansrijke Start

De Knooppunten Kansrijke Start zijn sinds 2021 gestart in de drie pilotgemeenten: Kerkrade, Landgraaf en Vaals. Zij vormen samen met GGD Zuid-Limburg en Jeugdgezondheidszorg een kerngroep (zie foto) die zich bezighoudt met de doorontwikkeling van het Knooppunt Kansrijke Start. De eerste ervaringen zijn positief en de gemeenten leggen graag uit waarom dat zo is. Maud Lemmelijn (gemeente Landgraaf) krijgt er energie van wanneer zij van zowel professionals als ouders hoort over hun positieve ervaringen met het Knooppunt Kansrijke Start. “Het Knooppunt Kansrijke Start is voor mij een mooi voorbeeld van integraal samenwerken en er is écht aandacht voor de (aanstaande) ouders.” Ook Spomenka Amorij (gemeente Vaals) is enthousiast: “Knooppunten brengen ons samen, daar kunnen we samen beslissen en houden ouders regie."  Joep Heuts (gemeente Kerkrade) vindt het Knooppunt Kansrijke Start een mooi voorbeeld waar je samen met ouders en professionals de meerwaarde kan maken van 1+1=3. “De positieve opbrengsten, maar ook de leerpunten kunnen worden gebruikt bij het implementeren van knooppunten in alle Zuid-Limburgse gemeenten.” Daarom zijn wij inmiddels al uitgebreid naar 10 gemeenten in Zuid-Limburg met een Knooppunt Kansrijke Start.

 

Op de foto de Kerngroep Knooppunten Kansrijke Start. Van links naar rechts: Maud Lemmelijn (gemeente Landgraaf), Rowan Drittij (Projectleider Parkstad), Rianne Reijs (JGZ ZL, Kenniswerkplaats Jeugd), Eveline Bloemhof (Projectleider Maastricht-Heuvelland), Inge van den Hout (JGZ ZL, Kenniswerkplaats Jeugd), Joep Heuts (gemeente Kerkrade), Spomenka Amorij (gemeente Vaals), Nicole Smeets-Curvers (GGD ZL/AWPG Mosa), Mandy Leurs-Stijnen (GGD ZL/AWPG Mosa) en Larissa Pelzers (GGD ZL/AWPG Mosa). Afwezig op de foto: Fabienne Rikers (Projectleider Westelijke Mijnstreek en Meerssen).

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen