Welkom bij KOOZ!Het online platform voor én door het leernetwerk Kwetsbaar Ouderschap en Onbedoelde Zwangerschap. Praat je met ons mee?Registreren

Nothing about us without us (Participatie en ervaringsdeskundigheid)

09-02-2023

Begin

09-03-2023 om 13:00

Einde

09-03-2023 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

UCLL campus in Hasselt, België

Het recht op eigen regie, inspraak en medezeggenschap, is van belang in het eigen proces enin de organisatie. Hoe maak je dit als professional in dienst-hulp-zorgverlening waar voor of met de personen om wie het gaat? Welke basishouding is belangrijk? Hoe kan een organisatie participatief werken?

Tijdens deze namiddag van UCLL (een netwerkpartner van lectoraat Sociale Integratie) is het doel om via verhalen, goede praktijken en theoretische inzichten professionals inspireren te komen tot nog meer participatie en gelijkwaardigheid.

Als eerste staan vier verhalen uit de praktijk over regie in eigen handen hebben, houden, laten, (terug)geven op de agenda. We verplaatsen ons samen naar de wereld van Ellen, Jan, Claudia en Toon. Van hen horen we op welke manier partnerschap, medezeggenschap, gelijkwaardigheid en inspraak in het dagelijks leven waar gemaakt kan worden.

Vervolgens deelt Barbara PIskur een een tool voor het in kaart brengen en bespreken van partnerschap met ouders in onderzoek of praktijk. Ze maakte deze tool samen met ouders als co-onderzoekers in haar onderzoeksproject. Haar presentatie zal kort ingaan op het belang van 'tacit knowledge', de ontwikkeling en het mogelijke gebruik van het CPT en aspecten presenteren hoe een organisatie participatiegericht kan worden en partnerschap kan bevorderen.

Als laatste kun je een workshop volgen:

1. Samen met ouders invloed uitoefenen (Ouderspunt)
2. Oudergerichtheid als gedeelde waarde, een hefboom voor meer ouderparticipatie in je organisatie (UCLL)
3. The ingredient in the development of new therapies is the voice of the patient.(Katarsis)

Meer informatie en aanmelden: https://research-expertise.ucll.be/nl/navormingen/studie-en-inspiratienamiddag-participatie-nothing-about-us-without-us 

Bekijk ook

Cookie-instellingen