Startbijeenkomst 30 september 2021

30-09-2021
0 reacties

Geboren op 30 september 2021: het Leernetwerk onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap! De deelnemers van de eerste bijeenkomst waren het er hartgrondig over eens: dit gaat de komende jaren absoluut onmisbaar zijn.

Het Leernetwerk moet volgens jullie…

Zoals Femke Hilverda (Erasmus University Rotterdam) ook al opmerkte: het was een bomvolle ochtend. Patty Proost en Marieke Breden van ZonMw namen ons eerst mee in het waarom van het Leernetwerk. Maar ook wat jullie aangaven als belangrijke gezamenlijke doelen om na te streven, te weten: optimaliseren van het proces binnen de projecten (1), kennisuitwisseling en afstemming tussen projecten (2) en eenduidig en in samenhang naar buiten brengen van resultaten (3). Als deelnemers, 25 projectleiders, ervaringsdeskundigen en medewerkers van relevante organisaties, streven we gezamenlijk naar die doelstellingen. Tenslotte, zoals Jens Henrichs (Amsterdam UMC) opmerkte: “Goed dat wij als deelnemers écht de ruimte krijgen voor onze inbreng, dat is een aanpak die ik toejuich.”

Hoe betrek ik mijn doelgroep?

“Wat kunnen we veel van elkaar leren!” zegt Monique Engelbertink (Hogeschool Saxion). En zo is het. Daarom startten we na deze korte terugblik met waarvoor iedereen was gekomen: kennismaken, bekenden begroeten en in kleine groepen aan de slag gaan bij de drie thematafels. Bij een van de tafels werd gevraagd wat de deelnemers graag zien als startthema. Meest gehoord was hoe je enerzijds stakeholders en anderzijds de doelgroep bij je onderzoek of project betrekt. En eenmaal betrokken: hoe blijf je ze boeien en binden? Mooi hoe dit aansluit bij het eerste kerndoel van het Leernetwerk: projectprocessen optimaliseren. Ook veel bediscussieerd en passend bij ons derde kerndoel: moeten we niet verder kijken dan de geijkte samenwerkingsverbanden? “Als je de samenleving wilt veranderen, zou je tenslotte niet alleen je pijlen op de overheid moeten richten,” zegt Ineke van der Vlugt (Rutgers). “Je kunt bijvoorbeeld ook verzekeraars en onderwijsinstellingen betrekken.” Als derde punt gaven velen aan dat zij benieuwd zijn naar onderzoeksdesigns van collega-onderzoekers, maar ook waar zij tegenaan lopen en hoe ze dit oplossen. Tijdens het netwerken werd dit meteen in de praktijk gebracht. “Iedereen worstelt eigenlijk met dezelfde dingen. Die bevestiging is wel fijn,” merkt Rianne Kleijn (Xtra welzijn) op. En ziehier: ons tweede kerndoel werd meteen in de praktijk gebracht.

Het Leernetwerk online

Om te weten wie voor jou relevant is in het netwerk, maar ook om kennis te kunnen delen, heeft het Leernetwerk een communicatieplatform nodig. Zodoende was er ook een thematafel waar actief werd meegedacht waaraan zo’n platform moet voldoen. Eigenlijk moet dat doorgaan waar de bijeenkomst stopt: met elkaar in contact komen, kennis opdoen en elkaar ondersteunen en inspireren. Want zoals Sandra Mustert (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden) zegt: “Binnen het Leernetwerk is voor iedereen wat te halen!” Vrijwel iedereen is het erover eens dat het platform sowieso een goed overzicht van de projecten en de bijbehorende contactpersonen moet behelzen. Maar ook: “Interactie,” zegt Rianne Kleijn, “in de zin dat je berichten plaatst en daarop gereageerd kan worden.” Niet alleen tussen projectleiders, maar ook met stakeholders en de doelgroep zou interactie mogelijk moeten zijn, aldus Mieke Spek (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen): “Ik zou het waardevol vinden als relevante experts, ervaringsdeskundigen, commissieleden of juist mensen uit mijn eigen netwerk kunnen aansluiten.” “Wel moeten we dan goed in de gaten houden welke informatie misschien alleen geschikt is voor de projectleiders,” vult Femke Hilverda aan. “Wellicht is een moderator handig?”

Voorzitter gezocht  

Het Leernetwerk loopt tot en met 2025, dus we zijn gebaat bij iemand die de komende periode de activiteiten van het Leernetwerk actief volgt en de bijeenkomsten voorzit. ‘Maar waaraan moet deze voorzitter dan eigenlijk voldoen?’ vroegen we jullie bij de laatste thematafel. Er werd druk bediscussieerd wat iemand tot ideale voorzitter maakt, maar de eensgezindheid zat ‘m in de vereisten dat het iemand moet worden die inspirerend, verbindend maar bovenal onafhankelijk is. ZonMw neemt dit uiteraard mee in de keuze voor de juiste kandidaat.

Tot gauw!

Stof tot nadenken deze ochtend! We kunnen de schets van het Leernetwerk nu letterlijk gaan inkleuren. Begin 2022 zien we elkaar weer terug. We geven dan vervolg aan de geprioriteerde onderwerpen en hopen nieuws te hebben over de voorzitter. Anita Suijkerbuijk (RIVM) zien we waarschijnlijk wel terug op de volgende bijeenkomst: “Dit was heel inspirerend, het vormt echt een goede start voor verdere samenwerking!” “Zeker,” beaamt Femke van Trier-Klijnstra (Stichting MeeleefGezin). “Ik heb heel veel aan deze ochtend gehad, alleen al vanwege de mensen die ik heb leren kennen. Fijn om onze ervaringen te kunnen delen.”

Colofon

Tekst: Marieke Stegenga
Fotografie: Hans Tak
 

Afbeeldingen

Bekijk ook

0  reacties

Cookie-instellingen