9e leernetwerkbijeenkomst: Implementatieronde, VWS, AVOZ en Lang Leve de Liefde

07-06-2024
0 reacties

De KOOZ leernetwerkbijeenkomst op dinsdag 4 juni 2024 was weer geslaagd! Benieuwd naar wat er aan bod kwam? Lees hieronder snel verder.

Na een warm welkom gaf Krista Okma, voorzitter van het leernetwerk, een korte terugblik op de vorige bijeenkomst. Het verslag van deze bijeenkomst en de PowerPoint van implementatiekundige Marleen Wilschut zijn te vinden op KOOZ.

Patty Proost, programmamanager van het ZonMw-programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap, bracht een aantal mededelingen vanuit ZonMw, onder andere dat het ZonMw-programma zal worden verlengd en dat de implementatieronde in het najaar open zal gaan voor indiening.

Presentaties

Gedurende de dag werden interessante presentaties gegeven. Vanuit het ministerie van VWS gaf Ivy van Dijke een update over de Aanpak onbedoelde en ongewenste zwangerschap en gaf Marjolein van der Wolk-Zwart een terug- en vooruitblik op het landelijk actieprogramma Kansrijke Start.

Jenneke van Ditzhuijzen presenteerde de resultaten van deelvraag 2 van het onderzoek Aanvullende Vragen Onbedoelde Zwangerschap: ‘Welke omstandigheden dragen bij aan het besluit om een onbedoelde zwangerschap A) uit te dragen dan wel B) af te breken?’

Tot slot gaven Hilde van Keulen en Alicia Euwema (SOA Aids NL) een presentatie over (de voortgang van) het project Lang Leve de Liefde VSO C4: Doorontwikkeling en evaluatie van het lesprogramma over seksuele voorlichting 'Lang Leve de Liefde' op het VSO.

Alle presentaties zijn onderaan dit bericht te downloaden.

Implementatieronde

Met het oog op de implementatieronde die in het najaar van 2024 open zal gaan, werd in februari al een Masterclass implementatie gegeven door Marleen Wilschut. Ook nu stond de dag weer in het teken van de aankomende subsidieoproep: ter voorbereiding hebben de projectleiders twee huiswerkvragen per mail ontvangen en tijdens de bijeenkomst werd er interactief in groepjes kennis uitgewisseld betreffende de verschillende implementatievraagstukken om extra  input op te halen onder de deelnemers.

Heb jij als projectleider je input nog niet aangeleverd? Doe dit dan uiterlijk vrijdag 14 juni 2024 per mail (onbedoeldezwangerschap@zonmw.nl).

Huiswerkvraag 1:

Waar liggen in jouw project nu nog de grootste implementatie uitdagingen in het proces van ‘het weten tot aan het doen’ (zie hiervoor sheet 16 en 17 van de handouts van Marleen Wilschut)? Wees concreet en specifiek!

Huiswerkvraag 2:

Waar liggen voor jou nog meer mogelijkheden op uitwisseling en verbinding met andere KOOZ projecten op jouw implementatie vraagstukken bijvoorbeeld in samenwerkingspartners (ook beleid en onderwijs), communicatiekanalen, gedeelde methodieken etc.

Tot de volgende!

Eerder is gecommuniceerd dat de volgende KOOZ leernetwerkbijeenkomst zou plaatsvinden op 15 oktober 2024, dit zal echter niet het geval zijn. De bijeenkomst wordt verplaatst naar eind oktober/begin november 2024. De definitieve nieuwe datum wordt z.s.m. op het online platform KOOZ gecommuniceerd. 

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen