Nicole Smeets-Curvers: ‘Dit onderzoek kan echt het verschil maken.’

489 keer bekeken 0 reacties

Lees over hoe Nicole met haar project een duurzame samenwerking wil opzetten tussen partijen die zorg en hulp bieden aan zwangere vrouwen, jonge gezinnen en het jonge kind.

‘Ik studeerde Gezondheidswetenschappen en merkte tijdens mijn stage bij de GGD hoe leuk ik onderzoeken vond. Bij mijn eerste baan bij de gemeente miste ik dat. Dus toen ik de vacature bij de GGD zag, heb ik meteen gereageerd en tot de dag van vandaag zit ik daar helemaal op mijn plek,’ begint een enthousiaste Nicole waarmee ze meteen haar bevlogenheid als onderzoeker prijsgeeft. ‘De kans om hier mijn promotietraject te doorlopen, greep ik dan ook met beide handen aan. De hoofdmoot van mijn onderzoek is Kansrijke Start en daarnaast richt mijn onderzoek zich op innovatie, big data en flexibele kraamzorg.’

Knooppunten

Zuid-Limburg, de regio van Nicoles onderzoek, staat bekend als een streek op achterstand. ‘Dat is iets wat je terugziet in de gezondheidscijfers,’ aldus Nicole. ‘Zo staan enkele Zuid-Limburgse gemeenten in de top 10 wat betreft vroeggeboorte en laag geboortegewicht en zien we relatief veel tienerzwangerschappen. De focus ligt daarom op de jeugd; als je daar verbetering realiseert, hebben de generaties daarna er ook profijt van. En voorkom je erger. We willen de samenwerking tussen het sociaal, publieke en medische domein verbeteren door het ontwikkelen van knooppunten, een multidisciplinair overleg tussen professionals. In het geval van multi-problematiek bij zwangeren en jonge gezinnen kan je daardoor slimmer samenwerken en samenwerkingen versterken.’

Actie-onderzoek

‘Ik volg het complete proces,’ vertelt Nicole. ‘Hoe zag de bestaande context in de keten eruit, hoe komen de knooppunten Kansrijke Start tot stand, hoe functioneren ze en hoe werkt de opzet van de lokale coalities? Het begint natuurlijk met signaleren. Hoe krijgen we die zwangeren in een kwetsbare situatie beter in beeld? En vervolgens: wat is er dan nodig? Het maakt het echt een actie-onderzoek. Ik koppel daarom ook veel tussentijds terug aan diverse betrokken partijen zoals verloskundigen, het ziekenhuis, huisartsen, maatschappelijk werk, kinderopvang, GGZ en Jeugdgezondheidszorg. Dat is leuk, want zo ontwikkel je samen met de praktijk beleid en kan je direct bijsturen mocht dat nodig zijn. De doelgroep betrekken is dan ook een vanzelfsprekende stap. We nemen dus ook mee waar zij mogelijke verbeteringen zien.’

Duurzame samenwerking?

‘Een project als dit verdient een goede borging,’ betoogde collega-onderzoeker Hilde van Keulen. ‘Hoe zorgt Nicole ervoor dat haar project straks door blijft gaan?’ vroeg zij zich af. Nicole: ‘Een duurzame samenwerking is absoluut de insteek van het project. De lokale coalities zijn hiervoor belangrijk. Ze komen 4 à 5 keer per jaar bij elkaar en in deze bijeenkomsten staat de samenwerking centraal. De gemeente is en blijft de initiatiefnemer om de lokale coalities bij elkaar te houden. Toch zal ik er tijdens mijn onderzoek al wel op terugkomen hoe we dit duurzaam houden. Het is ook één van de onderzoeksvragen, dus ik hoop er in de loop van de tijd een concreet antwoord op te kunnen geven.’

Motivatie

Nicole: ‘Onze knooppunten beogen eigenlijk hetzelfde als het Leernetwerk: als je elkaar laagdrempelig weet te vinden, trek je sneller samen op. En dat is in het geval van zwangeren en jonge gezinnen in een kwetsbare situatie een enorm voordeel. Die kwetsbaarheid reikt namelijk verder dan alleen de gezondheid: economisch en sociaal-maatschappelijk worden ze meestal ook geraakt. Alles beïnvloedt elkaar. Als de domeinen elkaar makkelijk weten te vinden, kan er eerder, minder zware hulp geboden worden. En dat is dé manier om de kleintjes echt een betere start te geven. Ik kan me weinig andere onderzoeken voorstellen met een dergelijke voldoening. Zeker als je de verhalen van de ervaringsdeskundigen hoort, realiseer ik me dat ik écht wat kan bijdragen. Dat motiveert me enorm!’

Ik geef het stokje door aan…

‘Via het Leernetwerk hoop ik te ontdekken wie er ook een actie-onderzoek heeft,’ vervolgt Nicole. ‘Ik ben benieuwd hoe anderen de doelgroep steeds blijven betrekken. En ben ook nieuwsgierig naar overlap en wat we van elkaar kunnen leren. In dat kader wekt het onderzoek van Hiske Ernst-Smelt ook mijn interesse. Met wat voor soort interventies hoopt zij alle partijen te verbinden? Hoe gaat ze dat aanpakken?’

Lees het interview met Hiske Ernst-Smelt.

Bekijk hier de volledige interviewserie

Neem contact op met Nicole

Afbeeldingen

Bekijk ook

0  reacties

Cookie-instellingen