Submenu

Met deze acties willen de Groningse deelnemers verder

Linda Quadvlieg 28-09-2023
163 keer bekeken 0 reacties

Na in totaal 12 bijeenkomsten met professionals uit het medisch en sociaal domein in 3 verschillende leernetwerken, hebben deelnemers een gezamenlijke probleemdefinitie geformuleerd. De ideale situatie, doelen en acties werden steeds aangescherpt aan de hand van de verschillende perspectieven.

Bij de ideale situatie voegden we toe dat mensen met respect en als gelijkwaardig partner worden behandeld bij een gesprek over SAKZO*. Dit wilden ervaringsdeskundigen er expliciet opgenomen hebben, want dit blijkt nog onvoldoende het geval te zijn.

Bij deelvraag drie (over samenwerking), voegden we toe dat het onderzoek niet alleen moet gaan om samenwerking tussen sociaal en medisch domein, maar ook om samenwerking tussen professionals en cliĆ«nten/patiĆ«nten. Samenwerking met hun netwerk en informele steun of partners moet ook worden meegenomen. 

We werken bij DOEN! aan drie doelen: beter signaleren van (impliciete) vragen, beter bespreekbaar maken van SAKZO en kwetsbaarheid en beter samenwerken in de zorg en ondersteuning aan mensen met een LVB of psychische kwetsbaarheid. In de afbeeldingen staat per doel (en per leernetwerk) welke oplossingsrichting de deelnemers op willen gaan.

In leernetwerk 1 (beter signaleren) en 2 (beter bespreekbaar maken) worden de acties gezamenlijk uitgewerkt in een training voor professionals, een website en een praatplaat. In leernetwerk 3 (beter samenwerken) moet het nog concreet worden. 

*SAKZO: seksualiteit, anticonceptie, kinderwens, (onbedoelde) zwangerschap en ouderschap

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen