Doorontwikkeling training ‘Signaleren en Bespreekbaar maken Relatie OuderKind’

Het is van belang dat een veilige relatie tussen ouder kind ontstaat omdat dit stimulerend is voor een gezonde en gelukkige ontwikkeling. Professionals uit het zorg- en welzijnsdomein kunnen hier een belangrijke rol bij spelen. Binnen het project ‘Relatie Ouder Kind Deventer’ is de training ‘Signaleren en Bespreken van Relatie Ouder-Kind’ ontwikkeld en twee keer aangeboden aan overwegend hboprofessionals. De training bevat een e-learning en twee live bijeenkomsten. Met deze voucher willen we de reeds ontwikkelde training:
• Geschikt maken voor mbo professionals.
• Landelijke bekendheid geven zodat deze in andere delen van het land aangeboden kan worden.
• De deelnemers van de trainingen een handzaam product meegeven na het volgen van de training zodat de leerstof beklijft.

De uitvoering ligt in handen van een werkgroep die in co-creatie werken aan bovenstaande doelen.

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen