Submenu

Regiorapportages verbetering lokale samenwerkingspraktijk kwetsbare zwangeren en kwetsbare (jonge) o

Sandra Mustert 05-10-2023
250 keer bekeken 0 reacties

Naar aanleiding van de geformuleerde indicatoren bij de start van het project hebben we nu voor alle 15 gemeenten een rapportage gemaakt. Deze is in samenwerking met alle betrokken partners vanuit het project tot stand gekomen.

Regiorapporten

Inmiddels zijn we 2 jaar verder na de start van het project van ZonMw. En heeft die 2 jaar ook zeker wat opgeleverd. Bij de start hebben de deelnemende partners met elkaar indicatoren opgesteld ten aanzien van het monitoren van de verbetering van de lokale samenwerkingspraktijk kwetsbare zwangeren en kwetsbare jonge ouders. Jaarlijks monitoren we deze indicatoren middels het ophalen van data bij verschillende organisaties, interviews met de doelgroep, het uitzetten van vragenlijsten in het sociaal domein, eerste en tweede lijn zorgverleners, de Geboortezorg en de JGZ. Al deze verzamelde kennis en wat de inzet van interventies en ontwikkelingen in het project tot op heden hebben gebracht zijn samengevat in een regiorapport per regio binnen Gelderland Midden. Hierin worden vervolgens de gemeenten separaat benoemd en in beeld gebracht ten opzichte van landelijke en regionale ontwikkelingen. Inmiddels zijn deze regiorapporten met gemeenten gedeeld.

Bekijk ook

0  reacties

Cookie-instellingen