Welkom bij KOOZ!Het online platform voor én door het leernetwerk Kwetsbaar Ouderschap en Onbedoelde Zwangerschap. Praat je met ons mee?Registreren
Submenu

Over het project

Vraagstuk

Leerlingen met psychiatrische en/of ernstige gedragsproblemen in het voortgezet speciaal onderwijs (voorheen cluster 4: VSOc4) lopen een verhoogd risico op onbedoelde zwangerschap. In vergelijking met het reguliere voortgezet onderwijs doen zij vaker en op jongere leeftijd aan onveilige seks dan hun leeftijdsgenoten. Kenmerken van leerlingen in VSOc4 zijn bijvoorbeeld concentratieproblemen, hechtingsproblemen, emotieregulatieproblemen, ervaring met kindermishandeling of (seksueel) trauma. Dit maakt ze extra kwetsbaar voor onbedoelde zwangerschap. Toch ontbreken momenteel interventies, die rekening houden met hun specifieke kenmerken. Omdat VSOc4-scholen overladen zijn met programma's over een verscheidenheid aan thema's, is het essentieel om gebruik te maken van reeds gebruikte, evidence-based programma's.

Lang Leve de Liefde (LLL) is het meest gebruikte, school-gebaseerde, uitgebreide seksuele gezondheidsprogramma in Nederland dat lange termijn effecten vertoont op belangrijke risicofactoren voor onbedoelde zwangerschap. Het biedt een adequaat uitgangspunt: het is een op scholen gebaseerd uitgebreid programma voor seksuele voorlichting, heeft op korte en lange termijn al positieve effecten laten zien op de belangrijkste risicofactoren voor onbedoelde zwangerschap en wordt op grote schaal geïmplementeerd.

Onderzoek

Om een ​​seksueel gezondheidsprogramma te bieden dat past bij de behoeften van VSOc4-studenten, zal LLL worden aangepast op inhoud (bijv. meer aandacht voor emotieregulatie, impulsiviteit, assertiviteit) en werkvormen (bijv. rollenspel, inzet van scenario's).

In het onderzoek beogen we:

1) inzicht te krijgen in de behoeften van docenten en leerlingen,

2) te evalueren of een voor het VSOc4 aangepaste LLL bijdraagt aan het verbeteren van (determinanten van) seksuele gezondheidsuitkomsten en het voorkomen van onbedoelde zwangerschap, en

3) te achterhalen in hoeverre het aangepaste LLL aansluit bij VSOc4 leerlingen en docenten (gebruik en acceptatie). 

Verwachte uitkomst

Wij verwachten dat door LLL te optimaliseren voor leerlingen in VSOc4, hun seksuele gezondheid wordt bevorderd, en dat onbedoelde zwangerschap, soa en seksuele dwang worden voorkomen.

Stand van zaken

Op dit moment worden de materialen op basis van de resultaten die tijdens de interviews ter behoeftepeiling onder docenten, orthopedagogen en leerlingen zijn opgehaald aangepast. De nieuwe materialen worden in april en mei bij 1-2 VSOc4 scholen gepilot test.  

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: hilde.vankeulen@tno.nl.

Cookie-instellingen