Welkom bij KOOZ!Het online platform voor én door het leernetwerk Kwetsbaar Ouderschap en Onbedoelde Zwangerschap. Praat je met ons mee?Registreren
Submenu

Empowerment jonge vaders: Versterken van de rol van jonge vaders bij een onbedoelde zwangerschap

Onderzoek naar onbedoelde zwangerschappen richt zich vooral op de vrouw. Er is momenteel maar weinig bekend over de rol van mannen. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe de rol van jonge vaders kan worden versterkt in samenwerking met naasten en zorgverleners. De perspectieven van jonge mannen - die vader zijn of zullen worden als gevolg van een onbedoelde zwangerschap - hun naasten en zorgverleners, worden in dit project inzichtelijk gemaakt. Hierbij worden een vragenlijst, interviews en focusgroepen uitgevoerd. Door kennisuitwisseling leidt het onderzoek direct tot ondersteuning van jonge mannen, hun naasten en zorgverleners die deelnemen aan het onderzoek. Daarnaast kunnen er op basis van het onderzoek aanbevelingen worden gedaan over hoe een toekomstige interventie het beste aansluit bij de behoeften van jonge mannen, alsmede hoe zorgverleners hen kunnen helpen bij het versterken van hun vaderrol. Lees meer over het project.

Looptijd

 

 2021

 2023

 

 

In contact met het projectteam

Indien u vragen heeft over het project, kunt u contact opnemen met de projectleiders Femke Hilverda via hilverda@eshpm.eur.nl of Violet Petit-Steeghs via vpetit@eshpm.eur.nl  

 

 

Nieuws

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"234842"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

  

Cookie-instellingen