Welkom bij KOOZ!Het online platform voor én door het leernetwerk Kwetsbaar Ouderschap en Onbedoelde Zwangerschap. Praat je met ons mee?Registreren
Submenu

Over het project

BluePrInt studie

De ene onverwachte zwangerschap is de andere niet; het kan dan ook heel verschillend uitpakken op termijn. Daarom doen wij onderzoek naar zowel mensen die een onverwachte zwangerschap behouden (en uiteindelijk bevallen van een kindje), als mensen die een onverwachte zwangerschap afbreken.

In dit onderzoek kijken we specifiek of er dingen zijn die ervoor zorgen dat mensen die te maken hebben met een onverwachte zwangerschap minder kans hebben op psychosociale stress op lange termijn. Zo verwachten we bijvoorbeeld dat wanneer iemand veel steun krijgt van een eventuele partner of andere belangrijke personen in zijn/haar leven, iemand minder kans heeft op het ontwikkelen van depressieve of angst symptomen.

Verder is er in de wetenschap structureel (veel) te weinig aandacht voor de impact van een onverwachte zwangerschap voor een partner/verwekker bij de zwangerschap. Daar gaan wij verandering in brengen! In dit onderzoek kijken we naar de gevolgen van een onbedoelde zwangerschap voor de psychosociale gezondheid van vrouwen én mannen. Daarnaast kijken we naar de impact voor eventuele kinderen (bij zwangerschappen die worden behouden).

Looptijd

 

 2021

 2025

 

 

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Wie kunnen dat beter uitleggen dan mensen die zelf op de één of andere manier te maken hebben gehad met een onverwachte zwangerschap?

Meer weten

Voor deze studie is een website gebouwd (door Wieke, de onderzoeker in opleiding). Hier is meer info te vinden over de studie, zowel voor deelnemers als voor professionals waarmee we samen werken aan de studie: www.onverwachtzwanger.nl

Cookie-instellingen