Welkom bij KOOZ!Het online platform voor én door het leernetwerk Kwetsbaar Ouderschap en Onbedoelde Zwangerschap. Praat je met ons mee?Registreren
Submenu

Over het project

Vraagstuk

Jaarlijks overwegen zo’n 60 onbedoeld zwangere vrouwen in Nederland om na de geboorte niet voor hun kind te gaan zorgen. Zij kunnen kiezen voor adoptie of om hun kind voor langere tijd bij een pleeggezin te laten wonen (langdurige pleegzorg). Hierbij blijft de juridische band tussen moeder en kind bestaan en kunnen de biologische ouder(s) contact houden met hun kind.

Onderzoek

Er is nog weinig bekend over de ervaringen van ouders en kinderen met langdurige pleegzorg. Hierdoor is het voor hulpverleners lastig om zwangere vrouwen over deze keuze te informeren. Deze informatie helpt hen om een weloverwogen keuze te maken. In deze studie wordt het keuzeproces, het verloop van langdurige pleegzorg en de ervaringen van (pleeg)ouders, kinderen en pleegzorgwerkers onderzocht.

Verwachte uitkomst

Dit onderzoek zal nieuwe kennis opleveren over langdurige pleegzorg. Deze kennis wordt breed toegankelijk gesteld voor de doelgroep en organisaties betrokken bij het besluitvormingsproces.

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: Mieke.Spek@han.nl.

Cookie-instellingen