Welkom bij KOOZ!Het online platform voor én door het leernetwerk Kwetsbaar Ouderschap en Onbedoelde Zwangerschap. Praat je met ons mee?Registreren
Submenu

Over het project

Vraagstuk

Het krijgen van een (eerste) kind is een ingrijpende gebeurtenis. De uitdaging waar (jonge) ouders voor staan is vaak nog groter voor ouders die zelf een kwetsbare achtergrond hebben, zoals ouders die opgegroeid zijn in een instabiele of onveilige thuissituatie. Dit kan leiden tot problemen bij opvoeden en het opgroeien van het kind.

Onderzoek

Het IN-CARE Project richt zich op de mogelijke gevolgen van kwetsbaar ouderschap voor ouder en kind. Er wordt een groep ouders gevolgd die in hun jeugd behandeld is geweest in de gesloten Jeugdzorg. We volgen ouders en kinderen over de jaren heen en betrekken zelfs meerdere generaties.

Verwachte uitkomst

Het doel is dat er bij afronding van het onderzoek meer kennis is over de onderliggende mechanismen en intergenerationele overdracht van kwetsbaar ouderschap. Deze kennis wordt vertaald naar de hulpverleningspraktijk en de opleiding van toekomstige professionals, zodat er interventies ontwikkeld kunnen worden om deze cyclus te doorbreken.

Betrokken organisaties

Horizon Jeugdzorg, Altra Jeugdzorg/iHUB, Hogeschool Leiden (Social Work), Hogeschool Inholland Groningen (Verloskunde)

Cookie-instellingen