Submenu

Randvoorwaarden en tips voor methodiekontwikkeling: Samen werken aan positieve jeugdzorg

Marijke Sniekers 02-04-2024
236 keer bekeken 0 reacties

In ons actieonderzoek hebben we gewerkt aan een doorontwikkeling van een methodiek voor jonge moeders en jonge vaders. Het proces van het ontwikkelen van deze methodiek hebben we in dit white paper beschreven, zodat ook anderen ervan kunnen leren.

De afgelopen jaren is er door de medewerkers van het JOP en het lectoraat Sociale Integratie middels actieonderzoek gewerkt aan een doorontwikkeling van een methodiek voor jonge moeders en jonge vaders. Het proces van het ontwikkelen van deze methodiek hebben we in een white paper beschreven. Anders dan met een formele beleidsnotitie hebben we daarmee een kennisproduct aangeleverd voor organisaties die samen aan methodiekontwikkeling willen werken.

Voor het lectoraat Sociale Integratie, het JOP, de gemeente Heerlen en de aan het JOP verbonden organisaties geldt dit white paper als een instrument voor een reflectieve terugblik op de methodiekontwikkeling die tot op heden heeft plaatsgevonden. Tevens biedt het de mogelijkheid om een vooruitblik te maken op de verdere doorontwikkeling en implementatie van de ontwikkelde JOP methodiek. Voor andere organisaties is dit white paper een kennisproduct dat gebruikt kan worden om methodiekontwikkeling systematisch aan te pakken. Daarmee is dit white paper ook een van de resultaten van het actieonderzoek. Hierbij hopen we dat het white paper een bron van inspiratie mag zijn voor de uitvoering van methodiekontwikkelingstrajecten aan de hand van voorbeelden die we bij het JOP hebben opgedaan en in dit white paper hebben beschreven. Tenslotte wil het lectoraat Social Integratie hiermee ook bijdragen aan kennisontwikkeling en kennisdisseminatie rondom methodiekontwikkeling in het domein welzijn.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen