Welkom bij KOOZ!Het online platform voor én door het leernetwerk Kwetsbaar Ouderschap en Onbedoelde Zwangerschap. Praat je met ons mee?Registreren
Submenu

Over het project

Onderzoek

We onderzoeken en evalueren het ontwikkelen, functioneren en implementeren van een Knooppunt Kansrijke Start door de lokale coalities in de 3 pilot gemeenten: Kerkade, Landgraaf en Vaals. Een Knooppunt Kansrijke start is een multidisciplinair overleg tussen partijen die zorg en hulp bieden aan zwangere vrouwen en jonge gezinnen in een (potentieel) kwetsbare situatie. 

In de lokale coalities zijn het medisch, sociaal en publiek domein betrokken, de samenstelling verschilt per gemeente. Betrokken partijen zijn: verloskundigen, kraamzorg, ziekenhuis, huisartsen, gemeente / gemeentelijk toegangsteam, maatschappelijk werk, jeugdhulp, kinderopvang, peuterspeelzaal, integrale vroeghulp, GGZ, POH-jeugd, Jeugdgezondheidszorg en bibliotheek. Ook is bij één coalitie een ouder betrokken, dit zouden wij wel nog graag willen uitbreiden naar de andere coalities.

De partijen gaan met de (aanstaande) ouders om tafel en maken afspraken over de steun die het beste past. Tussentijdse resultaten uit het onderzoek helpen om het Knooppunt Kansrijke Start te verbeteren.

Verwachte uitkomst

Inzicht in hoe een Knooppunt Kansrijke Start wordt opgezet, eruit ziet en werkt binnen de drie gemeenten. Zowel de ervaringen van de professionals als de doelgroep worden hierin meegenomen. De resultaten worden opgenomen in een handreiking.

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: Nicole.Smeets@ggdzl.nl

Cookie-instellingen