Welkom bij KOOZ!Het online platform voor én door het leernetwerk Kwetsbaar Ouderschap en Onbedoelde Zwangerschap. Praat je met ons mee?Registreren
Submenu

Over het project

Vraagstuk

Is psychiatrische kwetsbaarheid bij vrouwen een risicofactor voor onbedoelde zwangerschappen?

Onderzoek

In de "Maternal Mental Health and Unintended Motherhood" (MoMentUM)-study wordt door middel van dossieronderzoek het percentage onbedoelde zwangerschappen vergeleken tussen vrouwen met en zonder een psychiatrische kwetsbaarheid. Daarnaast zal er door middel van focusgroepen en diepte-interviews meer inzicht worden gekregen in welke factoren een rol spelen bij onbedoelde zwangerschap onder psychiatrisch kwetsbaren. Tenslotte zal er onder zorgverleners en (ex-)patiënten een enquête over het concept van ‘family planning’ in de Nederlandse psychiatrische praktijk worden uitgezet.

Verwachte uitkomst

De resultaten zullen helpen bij de ontwikkeling van vroege preventie en interventie strategieën. Ook zal het onderzoek leiden tot ontwikkeling van een ‘family check’: een gids die zorgprofessionals hulp biedt bij het bespreken van family planning hun patiënten.

Meer weten

Leer meer over dit project op www.momentum-study.nl

Cookie-instellingen