Welkom bij KOOZ!Het online platform voor én door het leernetwerk Kwetsbaar Ouderschap en Onbedoelde Zwangerschap. Praat je met ons mee?Registreren
Submenu

Over het project

Vraagstuk

Kwetsbaarheid en sociale achterstandsproblematiek rondom de zwangerschap hebben een negatieve invloed op de gezondheid van zowel de moeder als het kind. Aandacht voor preventie en vroeg signaleren van risico’s rondom zwangerschappen zijn van groot belang, maar in de praktijk blijkt dit vaak lastig.

Onderzoek

Project ONE richt zich op Almere: in deze stad komen sociale achterstandsproblematiek, tienerzwangerschappen en abortussen relatief vaak voor. In dit project participeren professionals én (aanstaande) ouders. We richten ons onder andere op de aard van de problematiek, het netwerk van professionals en voorlichting en communicatie over dit onderwerp.

Verwachte uitkomst

Met ONE hopen we tot een integrale lokale aanpak te komen waarin toekomstige (kwetsbare) ouders zo goed mogelijk worden geïnformeerd, ondersteund en empowered bij het maken van verantwoorde en gezonde reproductieve keuzes. Hierdoor hebben meer (aanstaande) ouders en kinderen in Almere kans op een goede start.

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: m.poels@ggdflevoland.nl of a.visscher@ggdflevoland.nl.

Cookie-instellingen