Welkom bij KOOZ!Het online platform voor én door het leernetwerk Kwetsbaar Ouderschap en Onbedoelde Zwangerschap. Praat je met ons mee?Registreren

Over het project

Vraagstuk

In Harderwijk en omliggende gemeenten is er een aanzienlijke groep (jonge) kwetsbare zwangeren en ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB). Veel van hen krijgt niet (op tijd) de hulp die ze nodig hebben. Gebrek aan passende hulp brengt veel ongemak en leed voor gezinnen zelf, handelingsverlegenheid bij professionals en hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Het doel van het project is om de ondersteuning en zorg voor (aanstaande) ouders met een LVB te verbeteren, zodat er een doorgaande lijn ontstaat met passende interventies.

Onderzoek en verwachte uitkomst

We raadplegen professionals en volgen cliënten om de knelpunten en sterke punten in de ondersteuning vanuit de verschillende perspectieven in beeld te krijgen. We doen dat middels dossieronderzoek, gesprekken met ouders en hun naasten, ervaringsdeskundigen en professionals. Door dit herhaald te doen ontstaat er een beeld van de werkzame en belemmerende factoren en wellicht mogelijke oplossingsrichtingen. Aan de hand hiervan worden proeftuinen ingericht, waar samen met de praktijk ontwikkelacties worden bepaald, geprioriteerd en in een tijdspad gezet om verbetering te realiseren. Er wordt gemonitord of deze acties echt tot het gewenste effect leiden. Zo ontstaat een cyclisch proces, met het gezin centraal en waarmee praktijkontwikkeling voor (aanstaande) ouders met een LVB tot stand komt.

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: FSondeijker@verwey-jonker.nl.

Cookie-instellingen