Welkom bij KOOZ!Het online platform voor én door het leernetwerk Kwetsbaar Ouderschap en Onbedoelde Zwangerschap. Praat je met ons mee?Registreren
Submenu

Over het project

Vraagstuk

In Nederland krijgt ongeveer 1 op de 5 vrouwen een onbedoelde zwangerschap. Veel onbedoelde zwangerschappen worden in verband worden gebracht met negatieve gezondheidsresultaten voor zowel moeders als hun kinderen op latere leeftijd. Het is bekend dat onbedoelde zwangerschappen vaker voorkomen bij vrouwen met een jonge leeftijd, een lage opleiding, een lichte verstandelijke beperking en/of een migrantenachtergrond. Het is echter onduidelijk hoe deze (en andere) risicofactoren clusteren en of deze factoren ook een rol spelen bij mannen.

Onbedoelde zwangerschappen kunnen soms leiden tot kwetsbaar ouderschap. Het ontbreekt ons echter aan kennis over risico-mechanismen en factoren die juist kunnen beschermen tegen negatieve uitkomsten van onbedoelde zwangerschappen. Dergelijke kennis is cruciaal om interventies mogelijk te maken die gericht zijn op het ondersteunen van kwetsbare gezinnen.

Onderzoek

Project UP heeft de volgende doelen:

  • Wie loopt risico op een onbedoelde zwangerschap en hoe clusteren risicofactoren samen?
  • Welke factoren voorspellen het niet gebruiken van anticonceptie?
  • Welke factoren verklaren het verband tussen onbedoelde zwangerschappen en negatieve uitkomsten bij kinderen?
  • Welke factoren beschermen tegen de negatieve gevolgen van onbedoelde zwangerschappen?

Strevend naar impact onderzoeken we vragen die relevant zijn voor de samenleving en investeren we actief in het overdragen van nieuwe kennis aan maatschappelijke en professionele stakeholders. We volgen we een iteratieve leeraanpak door de doelgroep en relevante stakeholders te betrekken bij de initiatie-, interpretatie- en implementatiefasen van Project UP. We zullen bestaande data van Generation R gebruiken om onze onderzoeksvragen te bestuderen. Dit is een multi-etnisch, prospectief cohort bestaande uit 7.000 gezinnen die sinds de vroege zwangerschap gevolgd worden in Rotterdam, Nederland. Meer informatie over Generation R is te vinden op www.generationr.nl.

Verwachte uitkomst

Met de uitkomsten kunnen bestaande programma’s gericht op het gebruik van anticonceptie worden verbeterd. Daarnaast zal de opgedane kennis direct in praktijk worden gebracht in samenwerking met het netwerk van het projectteam.

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: enthoven@essb.eur.nl

Cookie-instellingen