Het gesprek over kinderwens met mensen in kwetsbare omstandigheden toegankelijker maken

De projecten ‘MoMentUM’ en ‘DOEN’ bundelen middels twee vouchers hun krachten om het gesprek over kinderwens en gezinsplanning voor professionals, werkzaam in de psychiatrie en in de zorg voor mensen met een lichtverstandelijke beperking, toegankelijker te maken. In deze eerste voucher wordt een praatplaat ontwikkeld waarin de wensen, zorgen en feiten van patiënten/cliënten en naasten over hun kinderwens en gezinsplanning aan bod komen. Zorgverleners kunnen met deze praatplaat het gesprek over gezinsplanning voeren en krijgen inzicht in welke aspecten verdere verdieping vragen. Daarnaast worden aanbevelingen voor het Nu Niet Zwanger programma gedaan, dat momenteel landelijk geïmplementeerd wordt en de basis is voor het bespreken van kinderwens en gezinsplanning. Met deze voucher wil de projectgroep aspecten toevoegen die specifiek zijn voor de doelgroepen mensen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische klachten.

Een momentje...
    Cookie-instellingen