Handelingsverlegenheid verminderen en Samen Beslissen bevorderen

Linda Quadvlieg 29-09-2023
147 keer bekeken 1 reacties

Door kwetsbare situaties vroegtijdig te signaleren en te bespreken en de zorg- en hulpverlening beter te laten aansluiten op de behoefte van cliënten, kan eerder passende ondersteuning worden ingezet. Dit geldt vanaf de preconceptieperiode t/m de eerste 1000 dagen van het kind, maar ook daarna.

De invloed van kwetsbare omstandigheden kunnen een groot en vaak levenslang effect hebben op gezondheid en welzijn, soms zelfs voor de volgende generatie. Hoe kunnen we professionals ondersteunen om kwetsbaarheid bespreekbaar te maken?

Handelingsverlegenheid

In de praktijk blijkt er sprake van handelingsverlegenheid te zijn bij het uitvragen en bespreken van kwetsbare situaties met de cliënt. Wij hebben instrumenten verzameld, die handvatten bieden voor gespreksvoering, met name aan doelgroepen in kwetsbare situaties, en die succesvol worden gebruikt. Door uitwisseling van kennis, willen we professionals inspireren en ondersteunen als zij op zoek zijn naar manieren om hun gespreksvoering tijdens consulten te verbeteren.

Kennisbundeling instrumenten

De beschikbare instrumenten hebben we gebundeld in vier thema’s (en vier documenten). Daarnaast hebben we zes interviews met professionals en cliënten over hun ervaringen van het beter signaleren en bespreken van kwetsbare situaties in de praktijk. In de interviews lees je hoe bepaalde instrumenten hen daarbij hebben geholpen.

In de bijlage zijn de vier documenten te downloaden en bekijken. 

Afbeeldingen

Bekijk ook

Hiske Ernst-Smelt

03-10-23 om 12:36

In ons gezamenlijk voucher project hebben wij onze kennis en ervaringen met instrumenten, die handelingsverlegenheid bij professionals verminderen, gebundeld. Dit overzicht delen wij graag met jullie, maar het is zeker niet volledig. Welke instrumenten kennen of gebruiken jullie die hier nog niet bij staan? 

Namens Doen!, MoMentuM, JOP, project Harderwijk, Trendbreuk Zuid Limburg en Samen Groeien 010.

Cookie-instellingen