Kennisdeling rondom verminderen handelingsverlegenheid ten aanzien van het bespreken van kwetsbare situaties tijdens de eerste 1000 dagen.

In het ZonMw programma Onbedoelde Zwangerschap & Kwetsbaar Ouderschap richten verschillende praktijkstudies, betrokken bij deze voucher, zich op het vroegtijdig signaleren en bespreken van kwetsbare situaties, alsmede het beter aansluiten van de zorg- en hulpverlening op de behoefte van cliënten vanaf de preconceptieperiode t/m de eerste 1000 dagen van het kind. De invloed van kwetsbare omstandigheden tijdens deze periode kunnen een groot en vaak levenslang effect hebben op gezondheid en welzijn, soms zelfs voor de volgende generatie. In de praktijk is er sprake van handelingsverlegenheid bij professionals in het uitvragen en bespreken van gesignaleerde kwetsbare situaties met de cliënt. Deze handelingsverlegenheid is niet alleen een belemmerende factor bij het bespreekbaar maken van kwetsbare situaties en verwijzen, maar bijv. ook bij het betrekken van cliënten in leernetwerken. Uit de samenwerking tussen ‘Samen Groeien 010’, ‘Knooppunten Kansrijke Start’, 'JOP’, ‘Betere samenwerking LVB-groep’, ‘DOEN’ en ‘MoMentUM’ bleken er, naast overeenkomsten in ervaren belemmeringen, ook inspirerende voorbeelden van verschillende aanpakken. Gezamenlijk willen we inzicht krijgen in welke instrumenten er zijn, die handvatten bieden voor gespreksvoering, met name aan doelgroepen in kwetsbare situaties, en die succesvol worden gebruikt. Door best practices en ervaringskennis uit te wisselen, verwachten we beter aan de slag te kunnen met de handelingsverlegenheid van professionals rondom gespreksvoering en bouwen we onderling contacten op om ervaringen uit kunnen wisselen. Dit project kan een startpunt zijn van het erkennen van handelingsverlegenheid als belemmerende factor en het bieden van (het leren over) praktijkoplossingen daarvoor. Hierdoor willen we de drempel voor professionals om hier zelf mee aan de slag te gaan, verkleinen. De positieve leerervaringen van het meer signaleren en bespreken van kwetsbare situaties in de praktijk zal andere professionals enthousiasmeren.

    Cookie-instellingen