Onbedoelde zwangerschap in Nederland: Meten van ‘onbedoeldheid’.

Wanneer spreek je eigenlijk van een 'onbedoelde zwangerschap'? Deze term kan op verschillende manieren worden begrepen en er zijn diverse aspecten die een zwangerschap meer of minder 'bedoeld' kunnen maken. Onderzoekers van de projecten 'RISE UP' en 'BluePrInt' proberen deze mate van onbedoeldheid te meten met een vragenlijst die verschillende dimensies hiervan in kaart brengt, de London Measure of Unplanned Pregnancy. Om deze vragenlijst te kunnen gebruiken in Nederland, is onderzoek nodig om te kijken of de vragenlijst wel meet wat ze zou moeten meten (validatie) en of ze dat ook betrouwbaar doet. Samenwerking tussen LUMC en AmsterdamUMC maakt dit mogelijk, omdat hiermee een grote en diverse groep respondenten kan worden bereikt. Als de vragenlijst betrouwbaar blijkt kan deze gebruikt worden door andere onderzoekers, waardoor onderzoeksresultaten beter vergeleken kunnen worden en eenduidiger naar de praktijk kunnen worden vertaald.

    Cookie-instellingen