Onderwijsmodule vaderschap

In de huidige opleidingen voor professionals in de Geboortezorg is de aandacht voor de toekomstige vader beperkt ingebed. Dit komt voort uit de sterke moederschapsideologie in Nederland waarbij de vrouw gezien wordt als de belangrijkste ouder. Verschillende studies laten zien dat als gevolg hiervan vaders beperkt betrokken worden. Het doel van deze voucher is om twee onderwijsmodules te ontwikkelen om vaderschap meer plek te geven in opleidingen in de Geboortezorg. De modules worden ontwikkeld op basis van resultaten uit de volgende zes projecten: ‘Shkorey’, ‘BluePrInt studie’, ‘JOP’, ‘RISE-up studie’, ‘Samen Groeien 010’ en ‘Empowering young men in their role as a father in the case of an unintended pregnancy’. Het resultaat bestaat uit twee kennisclips voor de verloskunde academies, vanwege de in eerder onderzoek aangetoonde wens van vaders meer betrokken te worden in de verloskundige zorg. De kennisclips zijn zeker ook in te zetten in opleidingen voor o.a. kraamzorg, gynaecologie, social work, jeugdhulpverlening, maatschappelijk werk en jeugdgezondheidszorg, omdat de inhoud afkomstig is uit de empirische onderzoeksdata van Empowering young men en JOP en put uit ervaringskennis van jonge vaders en van vaderschapsexpert/verloskundige n.p. David Borman.

    Cookie-instellingen