Groepsaanpak rondom zwangerschap en ouderschap met cultural mediators geborgd binnen Kansrijke Start

ProfielfotoGeertje Postma 21-12-2023
15 keer bekeken 0 reacties

Onderdeel van 'Shkorey' zijn groepsbijeenkomsten voor Eritrese zwangeren. De zwangeren worden begeleid door geboortezorg professionals en cultural mediators (sleutelpersonen). De voorlopige resultaten van de pilot zijn veelbelovend. De verbindingen tussen de zwangeren en begeleiders zijn sterk. Er is behoefte aan een vervolg na de bevallingen. Met een vervolg op de Shkorey pilot groepsondersteuning voor zwangeren, middels een pilot groepsondersteuning voor ouderschap, willen wij uitwisseling van kennis en expertise t.a.v. passende ondersteuning voor kwetsbare groepen zwangeren én ouders realiseren. Bij de groepsondersteuning ‘Ouderschap’, gefaciliteerd door Humanitas, wordt samengewerkt tussen professionals en Eritrese cultural mediators (sleutelfiguren). Hierbij is aandacht voor leren in/met de groep, versterken van informeel netwerk en verbinding met lokale ondersteuningsmogelijkheden. Bij de uitvoering van deze tweede pilot ontwikkelen wij een lessons learned document voor passende groepsondersteuning voor gezinnen in kwetsbare omstandigheden, met specifieke aandacht voor Eritrese nieuwkomers. Wij beogen dat deze gekoppelde aanpak van zwangerschaps- en ouderschapsbegeleiding op groepsniveau vanuit de Lokale Coalitie Kansrijke Start een duurzaam karakter krijgt, en ook beschikbaar wordt voor andere groepen.

In de periode april t/m juni 2023 zijn in het kader van bovengenoemde voucher project een serie groepsbijeenkomsten georganiseerd voor jonge/nieuwe Eritrese moeders. Eerder deden deze moeders toen zij zwanger waren ook mee met bijeenkomsten voor aanvullende cultuur-sensitieve groepsondersteuning.

In de periode april t/m juni 2023 zijn in het kader van bovengenoemde voucher project een serie groepsbijeenkomsten georganiseerd voor jonge/nieuwe Eritrese moeders. Eerder deden deze moeders toen zij zwanger waren ook mee met bijeenkomsten voor aanvullende cultuur-sensitieve groepsondersteuning volgens Centering-methodiek. De groepsbijeenkomsten zijn, onder leiding van Shkorey en Kansrijke Start Leeuwarden, georganiseerd door Humanitas HomeStart in samenwerking met twee lokale cultural mediators. In de opstart, vormgeving en uitvoering van de bijeenkomsten is ondersteuning geboden vanuit de Geboortezorg, JGZ, Sense/NuNietZwanger en oppasvrijwilligers. Het project werd gefinancierd door ZonMW.

Er is met dit project een succesvolle eerste variant gedraaid voor gecontinueerde cultuur-sensitieve groepsondersteuning voor zwangeren en jonge/nieuwe ouders in Leeuwarden. Er is met alle betrokken partijen (vanuit Shkorey en de uitvoerende partijen in het voucher project) samengewerkt aan een goede overdracht t.a.v. inhoud en proces. Hierbij is speciale focus geweest op overdracht t.a.v. de samenwerking met de cultural mediators. Dit heeft ervoor gezorgd dat de aanpak van samenwerking tussen cultural mediators en professionals t.b.v. cultuur-sensitieve (groeps)ondersteuning:
- is versterkt en opnieuw bestendig t.b.v. het Shkorey project;
- is voortgezet binnen/vanuit de lokale Kansrijke Start coalitie;

Daarnaast heeft met dit voucherproject ook de samenwerking tussen Shkorey en de lokale Kansrijke Start coalitie een praktische vorm gekregen die ook na afloop van de huidige projectperiode verder wordt voortgezet.

In de bijlage leest u de opbrengsten van de evaluatiebijeekomst van het voucher project.

Samenvatting evaluatiebijeenkomst
Op basis van vijf onderwerpen is door de betrokkenen het project feedback gegeven en de uitvoering en opbrengsten geëvalueerd.

Deze onderwerpen zijn:
1) Wat zeggen de moeders (feedback van deelnemers)
2) Verbinding met Shkorey en Kansrijke Start
3) Toekomst van de groepsbijeenkomsten + rol en plek van de cultural mediator
4) (Rol van) samenwerkingspartners
5) Onderlinge samenwerking en taakverdeling (ons eigen team)

Grootste meerwaarde van de bijeenkomsten voor de deelnemers/moeders is kennis. Het contact met professionals die advies geven en waar vragen aan gesteld kunnen worden, wordt als waardevol ervaren. Ook omdat er in deze setting geen sprake is van een directe zorgverlener-cliënt verhouding. Er wordt door de moeders veel gezocht naar informatie op YouTube, hier komt ook heel veel verkeerde informatie binnen. In regulier contact (zorg/hulp/dienstverlening) met professionals is er vaak miscommunicatie/misverstanden door taal/cultuur verschillen. De rol van de cultural mediator die helpt om een inhoudelijke vertaalslag te maken (meer dan alleen vertalen/tolken), is hierin essentieel.

Er worden nieuwe bijeenkomsten georganiseerd, startend na de zomer van 2023. De rol van cultural mediator is onmisbaar bij het project. Zowel in organisaties als bij de bijeenkomsten zelf. De cultural mediator doet mee in de groep en stelt zelf ook vragen. Zo komt een ‘verlegen’ groep toch op gang. De cultural mediators hebben persoonlijk en soms intensief contact met alle deelnemers. Dit is een punt wat aandacht vraagt. Verdere professionalisering van cultural mediators is nodig, net als verdere organisatorische inbedding. 

Bekijk ook

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.