Shkorey Leeuwarden - kennisoverdracht groepsaanpak met cultural mediators

Onderdeel van 'Shkorey' zijn groepsbijeenkomsten voor Eritrese zwangeren. De zwangeren worden begeleid door geboortezorg professionals en cultural mediators (sleutelpersonen). De voorlopige resultaten van de pilot zijn veelbelovend. De verbindingen tussen de zwangeren en begeleiders zijn sterk. Er is behoefte aan een vervolg na de bevallingen. Met een vervolg op de Shkorey pilot groepsondersteuning voor zwangeren, middels een pilot groepsondersteuning voor ouderschap, willen wij uitwisseling van kennis en expertise t.a.v. passende ondersteuning voor kwetsbare groepen zwangeren én ouders realiseren. Bij de groepsondersteuning ‘Ouderschap’, gefaciliteerd door Humanitas, wordt samengewerkt tussen professionals en Eritrese cultural mediators (sleutelfiguren). Hierbij is aandacht voor leren in/met de groep, versterken van informeel netwerk en verbinding met lokale ondersteuningsmogelijkheden. Bij de uitvoering van deze tweede pilot ontwikkelen wij een lessons learned document voor passende groepsondersteuning voor gezinnen in kwetsbare omstandigheden, met specifieke aandacht voor Eritrese nieuwkomers. Wij beogen dat deze gekoppelde aanpak van zwangerschaps- en ouderschapsbegeleiding op groepsniveau vanuit de Lokale Coalitie Kansrijke Start een duurzaam karakter krijgt, en ook beschikbaar wordt voor andere groepen.

Een momentje...
    Cookie-instellingen