Symposium Onbedoelde Zwangerschap

Met de voucher organiseren 6 projecten van het leernetwerk KOOZ, 'Project UP', 'RISE UP', 'BluePrInt', 'MoMentUM', 'Empowerment jonge vaders' en 'Verbetering lokale praktijk', samen met het RIVM een symposium. Tijdens dit symposium worden de resultaten van de onderzoeken op een eenduidige en toegankelijke manier naar buiten gebracht en wordt de relevantie voor de klinische praktijk benadrukt. Ook gaan aanwezigen in verdiepende deelsessies aan de slag om de gepresenteerde resultaten te vertalen naar praktische adviezen. Daarnaast wordt een podium geboden aan de overige projecten van het leernetwerk KOOZ en andere gerelateerde projecten door middel van posterpresentaties. Het symposium is gericht op alle professionals die in hun werk te maken kunnen hebben met onbedoelde zwangerschappen. Dit symposium brengt deelnemers op de hoogte van de meest recente resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken en geeft handvaten om deze direct toe te passen in de praktijk.

    Cookie-instellingen