Verdieping en kennisuitwisseling op het gebied van psychische kwetsbaarheid en een licht verstandelijke beperking ten aanzien van de zorg rondom kinderwens en (preventie van) zwangerschap

Vanuit het project ‘DOEN’ is er de wens om kennis en ervaringen uit te wisselen op het gebied van handelingsverlegenheid en bespreekbaar maken van vragen rondom kinderwens en kwetsbaar (toekomstig) ouderschap. Professionals in de psychiatrie lijken weinig tools te hebben voor het bespreken van de thema’s seksualiteit, anticonceptie, kinderwens, zwangerschap en ouderschap (afgekort SAKZO) en tot gezamenlijke besluitvorming te komen. Middels deze tweede voucher, wordt kennisuitwisseling mogelijk gemaakt met 'MoMentUM' en met externe deskundigen om tot een verdieping en verbreding van kennis te komen. Daarbij staan twee thema’s centraal: 1) het bespreekbaar maken van bovengenoemde thema’s SAKZO, nadenken over hoe professionals getraind kunnen worden, op welke wijze opgehaalde ervaringen in zo’n training verwerkt kan worden en 2) afstemming en samenwerking in het kader van het gebruik van een vragenlijst voor GGZprofessionals waarin gevraagd wordt in hoeverre zij het bespreken van SAKZO tot hun verantwoordelijkheid en/of takenpakket zien. Als zaken letterlijk in beeld gebracht worden kan dit helpen bij een betere implementatie en betere bespreking van het onderwerp. Dit doen we door in de leernetwerken van de projecten DOEN en MoMentUM met digitafels te werken en door een vormgever te vragen om de opbrengsten uit de leernetwerken en een vragenlijstonderzoek in een visueel aantrekkelijk tastbaar product te presenteren.

Een momentje...
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen