Versterking instroom VoorZorg Late Start (en VoorZorg2)

De voucher wordt ingezet om de instroom van cliënten binnen de projecten VoorZorg Late Start en VoorZorg 2 (programma Zwangerschap en geboorte II) te versterken door de projecten extra onder de aandacht te brengen bij de uitvoerende organisaties zelf, bij gemeenten, verwijzers en lokale coalities Kansrijke Start. Er blijkt meer laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken materiaal nodig te zijn om verwijzers, gemeenten, uitvoerenden en potentiële deelnemers nog beter en passender te informeren. Middels 1) gerichte animatiefilms over de verschillende Voorzorg projecten en 2) een door NCJ geplande regiotour van 5 bijeenkomsten wordt geprobeerd de instroom te vergoten. Tijdens de regiotour worden Voorzorgmanagers en verpleegkundigen van zowel deelnemende als nietdeelnemende organisaties uitgebreid en interactief geïnformeerd over alle ontwikkelingen van de nieuwe modules, de bijbehorende belemmeringen, maar ook de gevonden oplossingen. De combinatie van deelnemende en niet-deelnemende organisaties is mooi en kan bijdragen aan de werving van nieuwe organisaties, en via die weg nieuwe cliënten. Bespreken van knelpunten (m.b.t. werving, inkoop, personele bezetting, samenwerking, etc.) ervaren door gemeenten, verwijzers en uitvoerende organisaties helpt naar verwachting om het aantal geïncludeerde gezinnen van de reeds deelnemende organisaties te vergroten, omdat nieuwe organisaties hiervan kunnen leren.

Een momentje...
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen