Wat is ‘onbedoelde zwangerschap’ eigenlijk? Toegankelijke communicatie naar professionals en het algemene publiek.

Zowel in de zorg als in de samenleving als geheel worden aannames gemaakt over onbedoelde zwangerschap en wie dit overkomt. Zo bestaat het idee dat het vooral voorkomt bij jonge, kwetsbare meiden. Ook wordt vaak aangenomen dat een zwangerschap gepland óf ongepland, en gewenst óf ongewenst is. Onderzoek en praktijk laten echter een genuanceerder beeld zien. Omdat onterechte aannames kunnen leiden tot stigmatisering van onbedoeld zwangeren in de maatschappij, willen we in dit project wetenschappelijke kennis hierover op een toegankelijke manier delen met zorgprofessionals en het algemene publiek. Vanuit 2 ZonMw-projecten, 'BluePrInt' en 'RISE UP', wordt een gezamenlijk artikel geschreven voor een vakblad, en een artikel voor het brede publiek in een krant. Dit met als doel dat belangrijke wetenschappelijke kennis terecht komt waar het nodig is en dit kan bijdragen aan hoe wordt gekeken naar onbedoelde zwangerschappen in Nederland.

    Cookie-instellingen