Werkconferentie New Perspectives: Naar een cultuursensitieve benadering van reproductieve keuzes van vluchtelingen

In het participatieve onderzoeksproject 'New Perspectives' staan opvattingen, strategieën en behoeften rond reproductieve gezondheid en preventie van (onbedoelde) zwangerschap van vier groepen vluchtelingen in Nederland centraal: mensen uit Somalië, Eritrea, Syrië en Afghanistan. Door onderzoekers met een vluchtelingachtergrond zijn interviews en focusgroepen gehouden met vrouwen en mannen van verschillende leeftijden, relatiestatus en religie. Om te zorgen dat de aanbevelingen uit dit onderzoek opgepakt worden door professionals die een rol kunnen spelen in verbetering van zorg en preventie voor deze groepen, wordt eind 2023 een werkconferentie voor alle betrokken organisaties (zoals GGD ‘en, verloskundigen, COA, vluchtelingenwerk, huisartsen, etc.) georganiseerd. Op de werkconferentie wordt samen met de betrokken partijen een plan van aanpak gemaakt voor verbetering van voorlichting en zorg aan vluchtelingen rondom reproductieve gezondheid. Deze voucher wordt ingezet voor de voorbereiding hiervan, waaronder een verkenning onder organisaties naar hun behoeften en naar lopende initiatieven waar bij aangehaakt kan worden.

Een momentje...
    Cookie-instellingen