Submenu

Training Signaleren en Bespreekbaar maken Relatie Ouder Kind

200 keer bekeken 0 reacties

In het ROK Deventer project is een training 'Signaleren en bespreken van de Relatie Ouder - Kind’ ontwikkeld voor professionals uit het medisch en sociale domein gebaseerd op de richtlijn van De Wolff en Lanting (2021).

Om te voorkomen dat er verstoringen in de relatie ouder- kind plaatsvinden zal het gesprek hierover niet geschuwd moeten worden. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp en de twijfels bij sommige ouders over de nut en noodzaak van het bespreken van dit onderwerp door professionals is het raadzaam zich goed voor te bereiden op het gesprek met de ouder en zich in te lezen in de ‘Richtlijn Ouder- kindrelatie'. In het ROK Deventer project is een training 'Signaleren en bespreken van de Relatie Ouder - Kind’ ontwikkeld voor professionals uit het medisch en sociale domein gebaseerd op de richtlijn van De Wolff en Lanting (2021). Deze training omvat een online module en twee dagdelen zijn er face-to-face bijeenkomsten. De eerste training is in september 2022 gestart en een tweede training wordt uitgevoerd in januari 2023. De eerste training wordt momenteel geevalueerd door studenten Social Work (Saxion). 

Afbeeldingen

Bekijk ook

0  reacties

Cookie-instellingen