Welkom bij KOOZ!Het online platform voor én door het leernetwerk Kwetsbaar Ouderschap en Onbedoelde Zwangerschap. Praat je met ons mee?Registreren
Submenu

Over het project

Vraagstuk

Dit project heeft als doel het bevorderen van de ontwikkeling van een veilige relatie tussen ouder(s) en kind. Professionals in de zorg voor kwetsbare (aanstaande) ouders kunnen een rol van betekenis spelen in het stimuleren van een goede relatie. In Deventer wordt daarom een netwerk opgericht waarbinnen deze professionals kennis delen en korte lijnen met elkaar hebben zodat preventief kan worden gewerkt en zo nodig de juiste zorg en en ondersteuning wordt gegeven.

Onderzoek

Het onderzoek omvat drie taakstellingen:

  1. Inhoudelijke vorming van het netwerk. Hierin wordt literatuuronderzoek gedaan naar risicofactoren en worden bestaande interventies in kaart gebracht. Ervaringen van ouders worden erin betrokken. Er wordt een keuze gemaakt voor (door)ontwikkeling van interventies, die in een pilot worden getoetst en geëvalueerd
  2. Samen leren via activiteiten waarin professionals elkaar ontmoeten
  3. Verspreiden van kennis via bestaande verbindingen met opleidingen, beroepsverenigingen en een bestaand platform

Verwachte uitkomst

We verwachten de volgende uitkomsten:

  1. Toolbox met interventies en producten
  2. Korte lijnen tussen professionals
  3. Vrij toegankelijke kennis en producten

En: meer kinderen die een veilige hechtingsrelatie kunnen ontwikkelen en daarmee een grotere kans op een gezond en gelukkig leven.

Het projectteam

Het projectteam bestaat uit: Impluz, Coöperatie Integrale Geboortezorg Salland, De Kern, Dimence, Gemeente Deventer, GGD IJsselland, ZoZijn, Raster, een ervaringsdeskundige & Saxion.

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: rokdeventer@impluz.nl (Ellen Polstra - Berghuis - projectleider) of m.m.j.engelbertink@saxion.nl (onderzoeker).

Cookie-instellingen