Submenu

Aanstaande ouders met een verstandelijke beperking in de jeugdbescherming

ProfielfotoAnnick Zijlstra 06-04-2024
57 keer bekeken 0 reacties

Pasgeborene van ouders met een (licht) verstandelijke beperking hebben over het algemeen* een verhoogd risico om blootgesteld te worden aan onveilige opvoedsituaties en ongunstigere ontwikkelingsuitkomsten.

Om deze ouders effectief te kunnen ondersteunen en onveilige situaties te voorkomen, hebben wij antwoord geprobeerd te zoeken op de vraag: Hoe komt dat?

In deze studie onderzochten wij welke risicofactoren er al aanwezig zijn tijdens de zwangerschap, die in relatie staan tot onveilige opvoedsituaties tot 6 maanden na geboorte, in een specifieke populatie van aanstaande ouders met een (licht) verstandelijke beperking in de jeugdbescherming. Wij vonden dat deze ouders vaker te maken hebben met een opeenstapeling aan risicofactoren over meerdere levensdomeinen al tijdens de zwangerschap, en dat deze opeenstapeling het risico op onveiligheid vergroot. Dit impliceert dat niet de (licht) verstandelijke beperking op zichzelf in relatie staat tot onveilige opvoedsituaties, maar dat de opeenstapeling aan problemen de veiligheid en ontwikkeling van het kind beïnvloedt.

Wat betekent dit voor de praktijk?
Preventieve interventies zouden zich moeten richten op de individuele behoeften van een gezin vanuit een ecologisch perspectief, waarbij dus niet alleen aandacht is voor de opvoedvaardigheden van ouders, maar ook voor de meerdere en complexe problemen die aanstaande ouders met een (licht) verstandelijke beperking kunnen ervaren.

Lees in dit artikel meer over deze studie: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jar.13230 (of in de bibliotheek van Leernetwerk Kooz)

*Noot. Niet alle kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking hebben een verhoogd risico om op te groeien in onveilige opvoedsituaties en hebben ongunstigere ontwikkelingsuitkomsten. Dit is een algemeen beeld, en geldt niet voor iedere individu specifiek.

Co-auteurs: Tessel Sterenborg, Maroesjka van Nieuwenhuijzen en Bram Orobio de Castro.

Deze studie is in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, Partners voor Jeugd en Gemeente Eindhoven, en is uitgevoerd binnen het project Veilige Start (gesubsidieerd door ZonMw).

Bekijk ook

Cookie-instellingen