Welkom bij KOOZ!Het online platform voor én door het leernetwerk Kwetsbaar Ouderschap en Onbedoelde Zwangerschap. Praat je met ons mee?Registreren
Submenu

Over het project

Vraagstuk

Pasgeborenen die opgroeien bij moeders (en hun partners) met een licht verstandelijke beperking (lvb) en multi-problematiek hebben vaak een verhoogd risico om blootgesteld te worden aan een onveilige opvoedsituatie, waarin sprake is van mishandeling en verwaarlozing. Dergelijke problemen resulteren niet alleen in zeer nadelige ervaringen in de kindertijd, maar zijn ook van invloed op het latere leven van het kind. Om onveilige omstandigheden voor deze pasgeborenen te voorkomen, is het van belang om zeer kwetsbare toekomstige moeders (en hun partners) met een LVB al tijdens de zwangerschap te identificeren en om hen in dit stadium te ondersteunen met een effectieve interventie.

Veilige Start is een interventie bedoeld voor deze doelgroep en ontwikkeld met deze doelgroep. De interventie heeft als doel het (ongeboren) kind een veilige opvoedomgeving te bieden bij ouders thuis, dan wel in het netwerk of in een pleeggezin. Voor meer informatie over Veilige Start verwijzen wij u naar de website van de William Schrikker.

Onderzoek

Het doel van het huidige project is om systematisch de effectiveit van Veilige Start te onderzoeken. Het project bestaat uit drie delen: 

  1. Dossieronderzoek naar (cumulatieve) risicofactoren factoren van zwangere vrouwen (en hun partners) met een lvb en multiproblematiek. 
  2. Het doorontwikkelen van Veilige Start, met input van de bevindingen uit het dossieronderzoek, een literatuurstudie en interviews met professionals en cliënten. De doorontwikkeling is in co-creatie met cliënten en professionals betrokken bij Veilige Start. 
  3. Onderzoek naar de effecten van Veilige Start. Gezinnen die Veilige Start krijgen aangeboden en een vergelijkbare controlegroep worden twee jaar lang gevolgd, waarna wordt onderzocht of Veilige Start heeft bijgedragen aan de veiligheid van het kind, de ouderschapsvaardigheden en het gezinsfunctioneren.

Over het project

Het project wordt gesubsidieerd door ZonMw en is een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering en de Gemeente Eindhoven. 

Cookie-instellingen