Welkom bij KOOZ!Het online platform voor én door het leernetwerk Kwetsbaar Ouderschap en Onbedoelde Zwangerschap. Praat je met ons mee?Registreren
Submenu

Over het project

Vraagstuk

3-5% van de Nederlandse kinderen wordt geboren in gezinnen met een cumulatie van risico’s. Hier komen zorgwekkende opvoedingssituaties en kindermishandeling vaker voor. VoorZorg is een effectief preventief verpleegkundig huisbezoeken programma. VoorZorg is ontwikkeld voor, en onderzocht bij de doelgroep met een zwangerschapsduur < 28 weken. De vraag is of VoorZorg ook effectief is als de zwangerschap verder gevorderd is.

Onderzoek

Prenatale ondersteuning èn het vroeg opbouwen van een vertrouwensrelatie zijn werkzame elementen in VoorZorg. Later starten vraagt aanpassingen van het programma en de werkwijze en onderzoek naar de werkzaamheid van de aangepaste versie.

Verwachte uitkomst

De ontwikkelaars van VoorZorg LS hopen dat het lukt om ook voor kwetsbare gezinnen die tussen 28 weken zwangerschap en 6 weken postpartum in zorg komen een werkzaam programma te ontwikkelen, op basis van de werkzame elementen van VoorZorg. Hiermee krijgen meer kwetsbare gezinnen betere kansen.

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: FSondeijker@verwey-jonker.nl.

Cookie-instellingen