Praktijkverbetering van het bespreken van kwetsbare omstandigheden

Kwetsbare omstandigheden voor, tijdens en na de zwangerschap kunnen een levenslange invloed hebben. Daarom is het van belang om tijdig risico’s te signaleren en passende zorg te bieden. Uit de praktijk blijkt dat zorgprofessionals handelingsverlegenheid ervaren bij het bespreekbaar maken van kwetsbare omstandigheden, omdat dit negatieve invloed kan hebben op de vertrouwensrelatie. Met deze voucher onderzoekt 'Samen Groeien 010' hoe deze handelingsverlegenheid verkleind kan worden. Door groepsinterviews met professionals en ouders begrijpen we in welke situaties deze handelingsverlegenheid ontstaat en wat daarop van invloed is. Vervolgens onderzoeken professionals in een dialoogsessie met trainingsacteurs welke gespreksvaardigheden het bespreken van kwetsbare situaties met (aanstaande) ouders vergemakkelijkt. We analyseren welke gespreksvaardigheden in welke situatie behulpzaam zijn en welke mechanismes een rol spelen. Onze bevindingen delen we met het lokale en landelijke leernetwerk, o.a. met behulp van onderstaande voucher ‘Kennisdeling rondom verminderen handelingsverlegenheid ten aanzien van het bespreken van kwetsbare situaties tijdens de eerste 1000 dagen.’

Een momentje...
    Cookie-instellingen